Tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter på pantstation, beliggende på Ørneborgvej 28, 8960 Randers SØ.

Randers kommune har meddelt tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter med nedrivning af pantstation beliggende på Ørneborgvej 28, 8960 Randers SØ.

Beliggenhed af pantstation

Tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter på pantstation, beliggende på Ørneborgvej 28, 8960 Randers SØ.

Klagefristen er d. 20. juli 2022