Tilladelse til at påbegynde anlægsarbejde inden miljøgodkendelse er meddelt, støjvoldanlæg boligområde, Haslund

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder inden miljøgodkendelse er meddelt, i forbindelse flytning af jord til etablering af støjvold, samtidig med byggemodning til nye boliger på del af matrikel 17b Vorup By, Vorup, Haslund Klostervej 43, 8940 Randers SV.

Tilladelse ses her.