Tilladelse til etablering af 3 kreaturpassager/broer over mindre vandløb i Vorup Enge

Randers Kommune har d.d. meddelt tilladelse til Aage V. Jensens Naturfond til etablering af 3 kreaturpassager/broer over mindre vandløb i Vorup Enge.

Kanal hvor det etableres kreaturpassage over

Randers Kommune har d.d. meddelt tilladelse til Aage V. Jensens Naturfond til etablering af 3 kreaturpassager/broer over mindre vandløb i Vorup Enge.

Broerne etableres som en del af naturplejen (afgræsning)  i området og sikre forbindelse med de forskelige jordlodder.

Klagefristen udløber 17. juni 2020

Afgørelsen kan læses her.