Tilladelse til etablering af overkørsel

Randers Kommune har dags dato meddelt tilladelse til etablering af overkørsel ved Rismølle Bæk.

En kold og forblæst vinterdag ved Rismølle Bæk

Randers Kommune har dags dato meddelt tilladelse til etablering af overkørsel ved Rismølle Bæk.

Tilladelsen er meddelt efter Vandløbslovens §47 og kan påklages frem til den 13. oktober 2020

Afgørelsen kan læses her