Tilladelse til etablering af to boringer til indvinding af grundvand til vanding af grøntsager samt VVM-afgørelse

Randers Kommune har givet tilladelse til etablering af to boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af grøntsager. De nye markvandingsboringer etableres på matrikel numrene 3d og 15z Bjerre By, Udbyneder.

Randers Kommune har givet tilladelse til etablering af to markvandingsboring på matrikel numrene 3d og 15z Bjerre By, Udbyneder.
Der gives tilladelse til indvinding af 82.000 m3 grundvand pr. året. Tilladelsen er gældende i 1 år. 

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Klagefristen for kommunens afgørelse om tilladelse til etablering af ny markvandingsboring samt VVM-afgørelse udløber den 12. juli 2021