Tilladelse til etablering af undersøgelsesboring

Randers Kommune har meddelt tilladelse til Langå Vandværk til at etablere en undersøgelsesboring.

Randers Kommune har meddelt tilladelse til Langå Vandværk til at etablere en undersøgelsesboring. Boringen placeres ved sydenden af Langå Sø på matr.nr. 20a Langå By, Langå. Boringen skal på sigt forsyne vandværket med grundvand fra et dybereliggende grundvandsmagasin, såfremt vandkvalitet og kapacitet i magasinet er velegnet hertil. Tilladelsen omfatter også prøvepumpning og udledning af det oppumpede grundvand på terræn samt afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen kan påklages senest 25. februar 2022.