Tilladelse til etablering af vandindvindingsboring ved Vorup Vandværk

Randers Kommune har meddelt tilladelse til Vorup Vandværk til at etablere en ny vandindvindingsboring.

Randers Kommune har meddelt tilladelse til Vorup Vandværk til at etablere en ny vandindvindingsboring. Boringen placeres på den eksisterende vandværksgrund på adressen Koldingvej 16A, matr.nr. 10bø, Vorup By, Vorup. Boringen skal indvinde grundvand fra et dybt grundvandsmagasin og forbedre kvaliteten af vandværkets drikkevand.

Frist for at påklage afgørelsen er 19. oktober 2020