Tilladelse til fortsat drift af midlertidigt mellemdepot iht. Miljøbeskyttelseslovens § 19, Scandiasporet 45, 8930 Randers NØ.

Tilladelse til fortsat drift af midlertidigt mellemdepot for lettere forurenet overskudsjord og restprodukter iht. Miljøbeskyttelseslovens § 19, på ejendommen matr. nr. 18a, Randers Markjorder beliggende på adressen Scandiasporet 45, 8930 Randers NØ, samt VVM- screening i.h.t. Miljøvurderingsloven.

midlertidig mellemdepot indbygning af jord

Randers Kommune har d. 14. januar 2021 meddelt forlængelse af tilladelse til midlertidigt mellemdepot for overskudsjord og restprodukter på Scandiasporet 45, 8930 Randers NØ i forbindelse med byggemodning og lokalplanlagt byfornyelse i Sporbyen Scandia.

Randers Kommune har samtidig lavet en VVM-screening og vurderet, at det udførte projekt er uden yderligere miljøkonsekvensvurderinger efter Miljøvurderingsloven.

Bilag til afgørelserne kan rekvireres på jord@randers.dk

§19 tilladelse

VVM screeningsafgørelse

VVM-screeningsskema