Tilladelse til fortsat drift af midlertidigt mellemdepot på matr.nr. 588c og del af matr.nr. 588a og 588d Randers Markjorder i Sporbyen Scandia.

Randers Kommune har den 22. september 2023 meddelt tilladelse til fortsat drift af midlertidigt mellemdepot i Sporbyen Scandia, 8930 Randers NØ

Oversigtskort -Placering af midlertidig mellemdepot

Randers Kommune har meddelt tilladelse til fortsat drift af midlertidigt mellemdepot og samtidig vurderet, at mellemdepotet ikke vil medføre væsentlig skadelige påvirkning af natur, miljø og omgivelser. Tilladelsen gælder fra 22. september 2023 til 1. juli 2025.