Tilladelse til forurenende aktiviteter på tandlægeklinik Viborgvej 1D, 8920 Randers NV

Randers Kommune meddeler tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter ved etablering af kommunal tandlægeklinik, beliggende Viborgvej 1D, 8920 Randers NV.

Randers Kommune meddeler tilladelse til midlertidige forurenende aktiviteter i forbindelse med etablering af en kommunal tandlægeklinik.

Klagefrist den 4-3-2024

Projektet med ombygning af ejendommen vil være færdig den 1-9-2024.

Tilladelse