Tilladelse til indvinding af grundvand fra markvandingsboring til vanding af grøntsager

Randers Kommune har givet Fam. Ebbesen I/S tilladelse til indvinding af grundvand fra markvandingsboring til vanding af grøntsager

Randers Kommune har givet Fam. Ebbesen I/S tilladelse til indvinding af grundvand fra markvandingsboring til vanding af grøntsager på matrikel nummer 22a Ø. Tørslev, Ø. Tørslev.

Fam. Ebbesen I/S har tilladelse til indvinding af 150.000 m3 grundvand pr. år. Tilladelsen er gældende i 15 år.

Klagefristen for kommunens afgørelse om fornyet tilladelse udløber den 21. oktober 2020.