§19 tilladelse til oplag af overskudsjord i mellemdepot - kloakprojekt Modesvej i Spentrup samt VVM-screeningsafgørelse

Randers Kommune har den 25. september 2020 meddelt tilladelse til midlertidig mellemdepot for overskudsjord i kloakprojekt på grønt areal, Modesvej 8981 Spentrup.

Placering græsareal, Modesvej Spentrup

Randers Kommune har den 25-09-2020 givet tilladelse til midlertidig mellemdepot af overskudsjord fra kloakprojekt omkring Modesvej 8981 Spentrup. Randers Kommune har samtidig lavet en VVM-screening og vurderet, at det udførte projekt er uden yderligere miljøkonsekvensvurderinger efter Miljøvurderingsloven.

Afgørelserne kan ses her:

Tilladelse i.h.t. § 19 i Miljøbeskyttelsesloven m. bilag 1 og bilag 2

VVM-screeningsafgørelse m. bilag 1 og bilag 2

Afgørelserne kan påklages frem til den 23. oktober 2020.