Tilladelse til midlertidig udledning af spildevand i forbindelse med grundvandssænkning ved Randers Havn

Randers Kommune har den 12. januar 2022 givet tilladelse til midlertidig udledning af spildevand fra grundvandssænkning ved Randers Havn. Udledning af spildevand fra grundvandssænkning sker til pumpekanal med forbindelse til Randers Fjord og Randers Fjord.

Randers Kommune har den 12. januar 2022 givet en tilladelse til midlertidig udledning af spildevand i forbindelse med grundvandssænkning ved Randers Havn.

I forbindelse med etablering af kloakledninger ved Randers Havn samt en pumpestation ved en ny virksomhed ved Randers Havn skal Vandmiljø Randers grundvandssænke. Spildevand fra grundvandssænkning udledes til pumpekanal med forbindelse til Randers Fjord samt tilsluttes eksisterende regnvandskloak med udledning til Randers Fjord.

Afgørelsen omfatter tilladelse til udledning og tilslutning af spildevand fra grundvandssænkningen. I forbindelse med tilladelsen har Randers Kommune vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for miljøet, og projektet er derfor ikke VVM-pligtig.   

Afgørelser og tilladelse

Afgørelserne kan påklages frem til den 9. februar 2022.