Tilladelse til midlertidig udledning af tag- og overfladevand fra Randers Havn til Pumpekanal

Randers Kommune har den 12. januar 2021 givet tilladelse til en midlertidig udledning af tag- og overfladevand fra Randers Havn til pumpekanal med udledning i Randers Fjord.

I forbindelse med etablering af ny virksomhed på det nye Randers Havn ønsker Vandmiljø Randers midlertidigt at udlede tag- og overfladevand fra et befæstet areal på 1,5 red. ha til pumpekanal ved Randers Havn. Pumpekanalen afleder til Randers Havn. Randers Kommune har vurderet, at der kan gives en midlertidig tilladelse.

Tilladelse

Bilag

Tilladelsen kan påklages frem til den 9. februar 2022.