Tilladelse til midlertidige forurenende aktiviteter på ejendommen Århusvej 91, 8960 Randers SØ

Randers kommune har meddelt tilladelse til midlertidige forurenende aktiviteter i forbindelse med nedrivning af ejendommen Århusvej 91, 8960 Randers SØ

Århusvej 91, 8960 Randers SØ

Tilladelse til midlertidige forurenende aktiviteter i forbindelse med nedrivning af ejendommen Århusvej 91, 8960 Randers SØ

Klagefrist den 27. december 2022.