Tilladelse til midlertidige forurenende aktiviteter på grunden Lønstrupvej 6, 8960 Randers SV.

Randers kommune har meddelt tilladelse til midlertidige forurenende aktiviteter på grunden Lønstrupvej 6, 8960 Randers SV

Pedelbolig ved Vorup skole, Lønstrupvej 6, 8960 Randers

Randers Kommunen har den 20. november 2020 givet tilladelse til nedrivning af gamle pedelbolig ved Vorup skole, og efterfølgende retablering med grus til fremtidig parkeringsplads. I perioden den 11. januar – den 14. februar 2021.

Klagefrist den 18. december 2020.