Tilladelse til nødoverløb fra spildevandspumpestation ved Hvidsten til Fåresti Bæk

Randers Kommune har den 20. august 2019 givet tilladelse til etablering af et nødoverløb fra spildevandspumpestation ved Hvidsten til Fåresti Bæk.

Vandmiljø Randers A/S har ansøgt om etablering af et nødoverløb fra pumpestation PP11 til regnvandsbassin med forbindelse til Fåresti Bæk. Randers Kommune har den 20. august 2019 givet tilladelse til et nødoverløb fra spildevandspumpestationen til regnvandsbassin.

Tilladelse

Tilladelsen kan påklages frem til den 17. september 2019.