Tilladelse til nødoverløb fra spildevandspumpestation ved Jennum til Køllebækken

Randers Kommune har den 20. august 2019 givet tilladelse til etablering af et nødoverløb fra spildevandspumpestation ved Jennum til Køllebækken.

I forbindelse med separatkloakeringen af Jennum er der etableret en pumpestation til spildevand. Vandmiljø Randers A/S har ansøgt om etablering af et nødoverløb fra pumpestation PP03 til regnvandsbassin med forbindelse til Køllebækken / Blegvad Bæk. Randers Kommune har den 20. august 2019 givet tilladelse til et nødoverløb fra spildevandspumpestationen til regnvandsbassin.

Tilladelse

Tilladelsen kan påklages frem til den 17. september 2019.