Tilladelse til tilslutning og udledning af spildevand fra grundvandssænkning ved Randers Station

Randers Kommune har den 18. juli 2018 givet tilladelse til tilslutning og udledning af spildevand fra grundvandssænkning til grøfter, som har forbindelse med Svejstrup Bæk og Gudenåen.

Randers Kommune har den 18. juli 2018 givet tilladelse til tilslutning og udledning af spildevand fra grundvandssænkning ved Randers Station. I forbindelse med etablering af renovering af Randers Station skal der grundvandssænkes. Der skal grundvandssænkes i 2 områder. I det ene område skal der grundvandsænkes for at etablere en ny regnvandsledning under banearealet. I det andet område skal der grundvandssænkes for at udskifte blødbundsaflejringer. Spildevand fra grundvandssænkning tilsluttes eksisterende kloak med udledning til grøfter, som har forbindelse med Svejstrup Bæk og Gudenåen. Tilladelsen omfatter tilslutning af spildevand fra grundvandssænkningen samt ændring af udledningen fra udløb D09U038 og D11U071. Tilladelsen er en midlertidig tilladelse.

Tilladelse

Bilag

Afgørelsen kan påklages frem til den 15. august 2018