Tilladelse til udledning af spildevand i forbindelse med grundvandssænkning ved Møllestensvej og Hviidsvej i Vorup

Randers Kommune har den 22. februar 2021 givet tilladelse til udledning af spildevand fra grundvandssænkning til grøfter, som har forbindelse med Gudenåen.

Udledning

Randers Kommune har den 22. februar 2021 givet en midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra grundvandssænkning ved Møllestensvej og Hviidsvej i Vorup.

I forbindelse med etablering af nye kloakledninger og pumpestation ved Møllestensvej og Hviidsvej i Vorup skal der grundvandssænkes. Spildevand fra grundvandssænkning udledes til grøft, som har forbindelse med Gudenåen.

Afgørelsen omfatter tilladelse til udledning af spildevand fra prøvepumpning og grundvandssænkning. I forbindelse med tilladelsen har Randers Kommune vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for miljøet, og projektet er derfor ikke VVM-pligtig.

Tilladelse

Ansøgning

Afgørelsen kan påklages frem til den 22. marts 2021.