Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Neder Hornbæk til Hornbæk Enge

Randers Kommune har den 23. september 2022 givet tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Neder Hornbæk til Hornbæk Enge

Bassin ved Neder Hornbæk

Randers Kommune har den 23. september 2022 givet tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Neder Hornbæk til Hornbæk Enge. Tilladelsen er som følge af separatkloakering af Neder Hornbæk. Udledningen af renset tag- og overfladevand til Hornbæk Enge vil erstatte udledningen af opspædet spildevand til Svejstrup Bæk. Projektet vil mindske udledningen af næringsstoffer til recipienten og den hydrauliske belastning af Svejstrup Bæk vil blive reduceret. I forbindelse med tilladelsen har Randers Kommune vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for miljøet, og projektet er derfor ikke VVM-pligtig.

Tilladelse

Bilag til tilladelse

VVM-afgørelse

Tilladelsen og afgørelse vedr. VVM kan påklages frem til den 21. oktober 2022.