Tilladelse til udledning i forbindelse med grundvandssænkning ved Ny Havnevej 20, 8960 Randers SØ

Randers Kommune har den 25. maj 2023 givet tilladelse til udledning af vand til Kristrup Landkanal i forbindelse med grundvandssænkning ved Ny Havnevej 20, 8960 Randers SØ.

Randers Kommune har den 25. maj 2023 givet en tilladelse til midlertidig udledning af spildevand i forbindelse med grundvandssænkning ved Ny Havnevej 20, 8960 Randers SØ.

I forbindelse med etablering af kloakledninger samt en pumpestation ved en Vandmiljø Randers nye domicil skal Vandmiljø Randers grundvandssænke. Spildevand fra grundvandssænkning udledes til Kristrup Landkanal med forbindelse til Randers Fjord.

Afgørelsen omfatter tilladelse til udledning af spildevand fra grundvandssænkningen. I forbindelse med tilladelsen har Randers Kommune vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for miljøet, og projektet er derfor ikke VVM-pligtig.

Afgørelser og tilladelse

Afgørelserne kan påklages frem til den 22. juni 2023.