Tillæg til miljøgodkendelse for Drastrup Bioenergi ApS, Gunnerup Mosevej 30, 8960 Randers SØ, til nedknusning af tegl og beton.

Randers kommune har meddelt tillæg til miljøgodkendelse for Drastrup Bioenergi ApS til nedknusning af tegl og beton på Gunnerup Mosevej 30, 8960 Randers SØ.

Tillæg til miljøgodkendelse for Drastrup Bioenergi ApS til nedknusning af tegl og beton.

Klagefristen udløber den 27. maj 2021.