Tilsyn af naturområder

i perioden 1. juni - 1. september 2022

Mark med engblomme

Medarbejdere fra Team Natur i Randers Kommune vil i perioden 1. juni – 1. september 2022 føre tilsyn med beskyttede naturarealer som vandhuller, moser, enge, strandenge, overdrev og heder.

Af hensyn til tidsforbruget kan vi desværre ikke kontakte hver enkelt lodsejer forinden, men vi håber, du vil tage godt imod vores folk, hvis de kommer forbi dit areal.
Er naturarealerne beliggende tæt ved din bolig, vil vi ringe på og orientere dig om, at vi er på din adresse.

Læs mere om beskyttede naturarealer på www.Randers.dk