Udtynding af skovmatrikel ved Fårup

Skoven lukkes i ca. 2 uge

dekoration

Skoven lukkes på grund af farligt arbejde fra torsdag den 10. juni til ca. den 25. juni 2021

Tyndingen vil se voldsom ud, men det bliver godt igen i løbet af et til to år.
Vi efterlader en del træ til naturligt henfald i skoven, og nogle højstubbe. Dette gøres for at tilgodese biodiversiteten i skoven.

Vi ønsker en mere sikker skov, dvs. vi fjerner risikotræer nær veje og stier.
En mere stabil skov, som ikke er så udsat for stormfald.
Flere store og gamle træer. Ved udtynding giver vi træerne bedre plads, så de kan udvikle sig til bredkronede mere stabile træer, som kan stå i skoven i hundreder af år.
Bevarelse egetræer som ellers langsomt bliver kvalt, af især bøgetræer, der vokser op gennem kronen på egetræerne.
Varieret skov, der giver dig forskellige indtryk på din tur gennem skoven samt
Mere hjemmehørende skove, vi påvirker langsomt træartssammensætningen mod hjemmehørende arter.

Venlig Hilsen Randers Kommune Plan, By og Natur
Skovfoged Ivan Guldager, tlf. 30532014