Værum Dambrug - Tilladelse til etablering af boring, indvinding, nedsivning samt VVM-afgørelse

Randers Kommune har meddelt Værum Dambrug tilladelse til dels etablering af en boring og dels indvinding af grundvand fra både boring og kildevæld

Randers Kommune har meddelt Værum Dambrug tilladelse til dels etablering af en boring og dels indvinding af grundvand fra både boring og kildevæld på ejendommen matr.nr. 13c Værum By, Værum. Tilladelsen omfatter også afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen kan påklages senest 8. december 2023.