Dronningborg Byggeprojekt

Borgerinput til Dronningborg Byggeprojektet: Idrætshal, daginstitution og plejehjem.

Baggrund

I aftalen om budget for 2020-2023 har Randers Byråd afsat anlægsmidler til at bygge en ny hal, en ny daginstitution og et nyt plejehjem i Dronningborg. Byrådet har et ønske om at etablere et projekt der kombinerer de tre funktioner i ét samlet byggeri.

Området ligger i Dronningborg i det nordøstlige Randers og omfatter Dronningborg Hallen, fløje med b.la. springhal og idræts SFO, Fremtidens Foreningshus samt dertilhørende udearealer og anlæg. Området er på ca. 26 ha og afgrænses mod syd af Udbyhøjvej og mod vest af det eksisterende erhvervsområde. Mod nord og øst grænser området op til det åbne land, skærmet af beplantningsbælter.

Den eksisterende hal på arealet er i dårlig stand og skal derfor rives ned og erstattes af en ny. Projektet kan medføre at der skal nedrives yderligere bebyggelse, dette er dog ikke en forudsætning.

Herunder kan du se processen for byggeriet. Vi er i første del af tidslinjen, hvor vi indsamler viden og idéer, som inddrages i den videre planlægning. Byggeriet forventes at stå færdigt i maj 2023.

Det fælles fjerde

Til sammen skal de skabe en synergi – et "Fælles fjerde". Målet er at samspillet mellem hal, plejecenter og daginstitution både skal gøre hverdagen bedre for de mennesker, der skal bruge bygningerne, og samtidig give dig mest muligt for pengene – det kunne for eksempel være i form af en fælles køkkenfaciliteter, som laver mad til både plejecenteret og daginstitutionen. Det kan også være gennem den sammenhængskraft, som skabes gennem mødet mellem generationer og det fællesskab, som bliver skabt i og omkring bygningerne.

Tidslinje

Herunder kan du se processen for byggeriet. Vi er i første del af tidslinjen, hvor vi indsamler viden og idéer, som inddrages i den videre planlægning. Byggeriet forventes at stå færdigt i maj 2023.

Tidslinjen indeholder syv felter. Felt 1: Borgerinput fra juni til august 2020. Felt 2: Teknisk rådgivning juni til december 2020. Felt 3: Udbudsmateriale offentliggøres. Felt 4: Prækvalifikation januar til maj 2021. Felt 5: Entreprenør færdigprojekterer maj til september 2021. Felt 6: Byggeri oktober 2021 til april 2023. Felt 7: Indvielse maj 2023.

Figur: Tidslinje - klik for at se den større.

God byudvikling sker bedst på baggrund af en sammenhængende planlægning, hvor borgere, virksomheder, foreninger og andre myndigheder inddrages. Derfor ønsker vi nu at indsamle borgerforslag, som kan tages med i den videre proces.

Måske får du børn i daginstitutionen, måske skal du selv eller dine forældre bo på plejecentret eller måske skal du dyrke motion i det nye Dronningborg-byggeri.

Derfor vil vi gerne høre fra dig, hvordan du tænker, at vi bedst skaber nogle rammer, som byggeriets brugere kan få glæde af, og som kan skabe et dynamisk samspil mellem børnene, de ældre og idrætsfaciliteternes brugere. Et forslag kunne lyde på et fælles motorikrum eller sansehave mellem daginstitutionen og plejecentret. Vi glæder os meget til at høre dine bud og blive klogere på, hvordan vi skaber nogle gode rammer for fremtidens brugere. 

Tidsfrist for indtastning af idéer og input er søndag den 16. august.

Styregruppen består af et §17 stk. 4 udvalg, der er et midlertidigt politisk udvalg, som et byråd kan nedsætte til at varetage særlige opgaver. Ideen med udvalget er at samle politiske interesser fra henholdsvis omsorgsudvalg, sundheds-, idræts- og
kulturudvalget samt børne- og familieudvalg. Derudover er styregruppen tilført bruger relaterede repræsentanter fra hvert af de tre brugergrupper (omsorg, idræt og daginstitutionsområdet).

  • Torben Hansen, borgmester og formand for udvalget
  • Anders Buhl- Christensen, formand for Børne- og familieudvalget
  • Louise Høeg, formand for Sundhed, idræt og kulturudvalget
  • Fatma Cetinkaya, formand for omsorgsudvalget
  • Susanne Nielsen, Dansk Folkeparti
  • Mogens Nyholm, Det Radikale Venstre
  • Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten
  • Per Boysen, formand for ældrerådet
  • Torben Kjeldsen, Idrætsområdet
  • Lotte Morell, Børneområdet


Den politiske styregruppe skal udarbejde en fælles vision og løbende orienteres og medinddrages i proces, og beslutninger. Den politiske styregruppe sekretariatsbetjenes af direktør for sundhed, kultur- og omsorg, omsorgschef samt en eksterne rådgiver for projektet.

Giv os dit input her!