Bæredygtighedsstrategien

Høringen er afsluttet

Randers Kommune har udarbejdet et udkast til kommunens nye Bæredygtighedsstrategi.

Randers Kommunes Bæredygtighedsstrategi har til formål at beskrive, hvordan kommunen skal arbejde med den bæredygtige udvikling i kommunen. Randers Kommunes Klimaplan beskriver de foreløbige indsatser forvaltningen arbejder med for opfyldelsen af målsætningen om 70% CO2-reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Kommunen som organisation står imidlertid for en meget lille andel af den samlede CO2-udledning i kommunen.

Strategiens fokus er derfor på, hvordan kommunen skal arbejde med bæredygtighed, for at sikre, at både kommunen som organisation, erhvervsliv, borgere, foreninger m.fl. bliver engagerede i den fælles opgave. Det skal gøres gennem tværgående arbejde, klimapartnerskaber, videndeling og udbredelse af bæredygtig kultur og dannelse.

Læs Randers Kommune udkast til kommunens nye Bæredygtighedsstrategi her.

Høringssvar

1 svar
- Blanketnummer: 54447

Høringssvar - bæredygtighedsstrategi - Kirsten Lorentzen

I mit høringssvar tager jeg udgangspunkt i, hvor jeg bor. Mine forslag kan overføres til et hvilket som helst geografisk område i kommunen.


1. Jeg foreslår, at de busser, som alligevel kører på de store veje, kører ind omkring de små byer.

Busserne kører alligevel. Det vil ikke koste megen tid eller meget brændstof at tage en lille omvej på ruten.

Bus 237 kan køre omkring Blenstrup og Enslev. Det vil reducere privatbilistkørsel og måske spare familier, herunder familier med børn under uddannelse, for at købe en ekstra bil. Det ikke er bæredygtigt at køre i privatbil bag efter en bus på Hadsundvej. Det er ikke bæredygtigt, at en familie har 2 eller 3 biler, når busserne alligevel kører tæt på deres bopæl. Det er ikke bæredygtigt at producere flere biler, end det er nødvendigt.

Busbetjening af de mindre byer vil muligvis reducere brug af flextur. Flextur er ikke bæredygtigt, hvis en taxa skal køre langt, f.eks. fra Aarhus for at hente mig i Blenstrup og derefter køre tom tilbage til Aarhus.


2. Jeg foreslår, at vores gode storskraldsordning ændres og udvides, så borgere kan aflevere meget mere til storskraldsafhentning end det, som man vil tage med på et flyttelæs, sådan er reglen i dag, se mit høringssvar til klimaplan 2050. Jeg foreslår, at paller, trykimprægneret træ og adskilligt andet kan medtages af storskraldsbilen. Det kan det ikke i dag.

Resultatet er, at borgere, som har trailer, kører bagefter storskraldsbilen til en genbrugsplads med f.eks. trykimprægneret træ. Det er ikke bæredygtigt, da storskraldsbilen kører alligevel. Der finder i dag unødvendig ekstra trailerkørsel sted. Da ikke alle borgere har bil og trailer, kan det være svært at komme af med f.eks. trykimprægneret træ, og det øger risikoen for, at træet bliver liggende i haver og i det nærmeste område, f.eks. i grøft/skrænt.


3. Jeg foreslår, at plastikposer til organisk affald gøres mindre. De er alt for store til den lille grønne spand, som kommunen har udleveret. Det vil spare en del plastikposeproduktion. 

Der skal dog stadig være mulighed for, at borgere, som ikke bruger den lille grønne spand, kan få store poser. På min matrikel har vi under køkkenvasken en stor spand til organisk affald. Det vil vi gerne fortsætte med.

    Kirsten Lorentzen 8983 Gjerlev J