Bevarende lokalplan på Vesterbro, ved Viborgvej, Jyllandsgade, Fynsgade og Sjællandsgade

Høringen er afsluttet

Høring: Forslag til Lokalplan 739 - Bevarende lokalplan på Vesterbro, ved Viborgvej, Jyllandsgade, Fynsgade og Sjællandsgade - samt afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Erhvervs- og planudvalget vedtog den 30. marts 2023 Forslag til Lokalplan 739 - Bevarende lokalplan på Vesterbro, ved Viborgvej, Jyllandsgade, Fynsgade og Sjællandsgade  - med afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering til offentlig høring i 4 uger, jf. planlovens § 24.

Lokalplanforslaget omfatter tre karréer i Randers, som er afgrænset af Viborgvej mod syd, Fynsgade mod vest, Jyllandsgade mod nord og Sjællandsgade mod øst.

Lokalplanen er en bevarende temalokalplan for bygningernes udvendige fremtræden, og dens formål er, at sikre de arkitektoniske, kulturhistoriske og bygningsmæssige kvaliteter. Dette gøres ved, at lokalplanen vil indeholde bevarende bestemmelser for bygningernes ydre fremtræden samt et forbud mod nedrivning. De bevarende bestemmelser skal sikre, at området og den enkelte bebyggelse ikke ændres, så det svækker området og bebyggelsens bærende bevaringsværdier.

Læs forslag til Lokalplan 739 her

Miljøvurdering

Erhvervs- og planudvalget har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet.

Klagefristen udløber den 23. maj 2023.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

1 svar
- Blanketnummer: 49430

Godkendt

Synes umiddelbart det virker som et pænt og fornuftigt tiltag.

    Borger med navne og adressebeskyttelse . 8900 Randers C