Dronningborg Byggeprojekt. Hal, daginstitution og plejehjem

Høringen er afsluttet

Høring: Forslag til Lokalplan 713 og Forslag til Tillæg 56 til Kommuneplan 2017 – Dronningborg Byggeprojekt. Hal, daginstitution og plejehjem - samt afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Byrådet vedtog den 07.09.2020 Forslag til Lokalplan 713 og Forslag til Tillæg 56 til kommuneplanen – Dronningborg Byggeprojekt. Hal, daginstitution og plejehjem - med afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering til offentlig høring i 8 uger, jf. planlovens § 24.

Lokalplanforslaget omfatter Dronningborg Hallen, Fremtidens foreningshus, samt dertilhørende udearealer og anlæg og giver mulighed for, at opføre ny hal og idrætsbygninger, samt institution og plejeboliger. Der er i lokalplanen yderligere mulighed for at opføre bebyggelse, der henvender sig til områdets anvendelse.  

Læs forslag til Lokalplan 713 her

Kommuneplantillæg

Forslaget til kommuneplantillæg giver mulighed for ny bebyggelse og ny anvendelse ved at udlægge en ramme til blandet bolig og erhverv.

Læs forslag til Tillæg 56 til Kommuneplan 2017 her

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslagene vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet.
Klagefristen udløber den 07.10.2020.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

1 svar
- Blanketnummer: 7890

Indsigelse til Lokalplan

Høringssvar fra Dronningborg Boldklub

M.v.h.

Hovedforeningsformand Dronningborg Boldklub

Erik Bo Andersen

Dronningborg Boldklub 8930 Randers NØ