Erhvervsområde ved Tulipvej i Sdr. Borup

Høringen er afsluttet

Høring: Forslag til Lokalplan 719 og forslag til Tillæg 61 til Kommuneplan 2017 - Erhvervsområde ved Tulipvej i Sdr. Borup

Forslag til Lokalplan 719 og forslag til Tillæg 61 til Kommuneplan 2017 - Erhvervsområde ved Tulipvej, Sdr. Borup - samt afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering/miljørapport.

Udviklingsudvalget vedtog 20. august 2020 forslag til Lokalplan 719 og forslag til Tillæg 61 til kommuneplanen - Erhvervsområde ved Tulipvej, Sdr. Borup - med afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering/miljøkonsekvensrapport til offentlig høring i 4 uger, jvf. Planlovens § 24.

Lokalplanforslaget omfatter et samlet areal på ca. 12 ha og ligger i den sydlige del af Randers tæt ved landsbyen Sdr. Borup. Lokalplanforslaget giver mulighed for at områdets eksisterende produktionsanlæg (fødevareproduktion) helt eller delvist kan nedrives for at skabe plads til et nyt domicilbyggeri. Det nye byggeri kan opføres i en højde på op til 30 meter.

Læs forslag til lokalplan 719 her

Kommuneplantillæg

Forslaget til kommuneplantillæg giver mulighed for øget bygningshøjde på op til 30 meter.

Læs forslag til Tillæg 61 til Kommuneplan 2017 her

Miljøvurdering

Udviklingsudvalget har afgjort, at planforslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslagene vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet.

Klagefristen udløber 24. september 2020.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

1 svar
- Blanketnummer: 7424

Vedr. domicilbyggeri i Sdr. Borup

Se vedlagte.

Bach & Pedersen Fragt A/S 8940 Randers SV