Fordebat - Planlægning af tæt-lav boliger, samt offentligt rekreativt område i Spentrup

Høringen er afsluttet

Fordebat: Planlægning af forslag til ny lokalplan og forslag til tillæg til kommuneplan 2021

Inden der udarbejdes et forslag for 36 rækkehuse, samt et rekreativt grønt område på arealet mellem Blicherskolen og Spentrup hallerne, har du mulighed for at komme med gode ideer og forslag til arbejdet.

Bebyggelsen arbejder med overgangen mellem byen og det åbne land gennem dets grønne karakter og en større grøn kile som binder området sammen med kommunens rekreative areal. Samtidigt tilpasser bebyggelsen sig de bygningsmæssige omgivelser. De ubebyggede arealer holdes vildt med vilje og det kommunalt ejede areal skal fungere som et opholdssted i det grønne med plads til aktiviteter, leg og læring om naturen.

Randers Kommune har igangsat planlægningen. Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag til planlægningen.

Læs fordebathæftet her

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

2 svar
- Blanketnummer: 45650

Høringssvar fra SPIK - Spentrup Idræts- og Kulturhus

Følgende fremsendes på vegne af SPIK (tidligere Spentruphallerne)

Der gøres indsigelse mod anvendelse af den sydlige del af det berørte areal til et rekreativt område.

Spentrup Idræts.- og Kulturhus efterspørger flere parkeringspladser pt. og i særdeleshed efter om- og tilbygning af komplekset, som forventes gennemført i 2023/2024. Dette sammenholdt med et ønske fra Blicherskolen omkring flere parkeringspladser er det vores ønske at benytte arealet imellem Blicherskolen og halkomplekset til etablering af fælles parkeringspladser for skole/idrætsanlæg. Dette areal er i kommuneforslaget udlagt til et rekreativt område.

Finansieringen af parkeringspladserne er bevilget af Randers Kommune i forbindelse med budgetforhandlingerne efteråret 2021 med en bevilling på 1,0 mio. kr. I denne proces er bevillingen sket ud fra en forventning om etablering af parkeringspladserne på det sydlige del af arealet, som høringssvaret omhandler.

  Spentrup Idræts- og Kulturhus 8981 Spentrup
  - Blanketnummer: 44808

  Indsigelse

  Jeg er stor modstander af de planer der er ift Spentrup hal og tennisbaner / udearealer. Jeg kan desuden være bekymret for den ekstra trafik som yderligere bebyggelse vil medføre

  Det er min erfaring gennem mange år, at Spentrup IF ikke overholder de aftaler og påbud der lavet ift støjgrænser, og aflåsning af tennisbaner weekender / helligdage (som kommuneforvaltningen har lavet påbud om)  m.m

  Jeg er nærmeste nabo og jeg er meget generet af støjen som det er pt. Med de nye planer bliver det meget værre. Især når foreningen ikke overholder det de skal. Ikke engang seneste påbud fra Randers kommune 14.02.2022 om at varsle større arrangementer senest 14 dage før / og støjgrænser har de overholdt...

   Ryan Løvkvist Christensen 8981 Spentrup