Forslag om børnebyers deltagelse i Randers Kommunes dagtilbudsråd

Forslag om at de kommunale børnebyer får mulighed for at vælge en forældrerepræsentant til Randers Kommunes dagtilbudsråd.

Børne- og familieudvalget har besluttet at sende et forslag til høring om, at de kommunale børnebyer får mulighed for at vælge i alt én forældrerepræsentant til Randers Kommunes dagtilbudsråd, valgt blandt bestyrelserne for de kommunale børnebyer.

Der er i dag to kommunale børnebyer i Randers Kommune: Fårup Skole og Børneby samt Havndal Børneby.

De kommunale børnebyer i Randers Kommune er organisatorisk placeret under skoleområdet og har i dag repræsentation i Randers Kommunes skoleråd. Skolerådet har en rådgivende funktion over for skole- og uddannelsesudvalget i emner inden for skoleområdet.

Med forslaget får børnebyerne mulighed for at deltage i både skolerådet og dagtilbudsrådet.

Hvad er dagtilbudsrådet?

Randers Kommunes dagtilbudsråd er et fælles rådgivende organ for Randers Kommunes dagtilbudsområde, der har til formål at være forum for orientering og debat om relevante dagtilbudsspørgsmål, at være initiativ- og baggrundsgruppe for informations- og oplysningsvirksomhed for de parter, der beskæftiger sig med dagtilbudsområdet, samt at skabe rum for dialog med dagtilbuddenes forældrekreds.

Dagtilbudsrådet består i dag af følgende:

  • børne- og familieudvalgets medlemmer
  • to forældrerepræsentanter fra hver af de fem kommunale dagtilbudsbestyrelser
  • to forældrerepræsentanter fra den kommunale dagplejes bestyrelse
  • i alt to forældrerepræsentanter valgt blandt bestyrelserne i de selvejende daginstitutioner
  • en repræsentant fra FOA
  • en repræsentant fra BUPL.

Anbefalingen om, at der kun vælges én forældrerepræsentant for de kommunale børnebyer til dagtilbudsrådet skal ses i sammenhæng med størrelsen af børnebyerne sammenholdt med størrelsen af de fem kommunale dagtilbud med hver mellem 7 og 10 afdelinger og de i alt 12 selvejende daginstitutioner, der har mulighed for at vælge to forældrerepræsentanter til dagtilbudsrådet.

Høringssvar

1 svar
- Blanketnummer: 31428

ang. børnebyerne i Dagtilbudsrådet

Både personalet og bestyrelsen, i Børnehaven og Vuggetsuen Rådmands Boulevard, synes det er en god ide, at børnebyerne får en rep. i dagtilbudsrådet.

    Børnehaven og Vuggestuen Rådmands Boulevard 8900 Randers C