Forslag til Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021 er høring: Kom med din mening!

På byrådsmødet den 18. januar 2021 har byrådet sendt forslag til Kommuneplan 2021 i høring. Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens udvikling de næste 12 år. Frem til 22. marts 2021 har kommunens borgere mulighed for at give deres mening om planen.

Nu inviteres kommunens borgere til at deltage i debatten om, hvordan kommunen skal udvikles de kommende 12 år. Byrådet har sendt forslag til Kommuneplan 2021 i høring og nu kan borgerne komme med bemærkninger til planen. Kommuneplanen sætter rammen for udvikling af kommunens byer og natur.

Se forslaget til Kommuneplan 2021 her 

Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens udvikling og udpeger mulige boligområder, erhvervsområder og meget andet. Den beskriver hvor og hvad der må bygges, beskriver de overordnede linjer for infrastrukturen og meget mere.

På denne side kan du se, hvad der gælder for dig

Høringssvar: Indsendelse og behandling

Det er nu muligt nedenfor at komme med bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2021. Bemærkningerne kan indsendes via formularen, som findes i bunden af denne side.

Alle høringssvar offentliggøres løbende på høringsportalen. Høringssvar fra personer, der har navne- og adressebeskyttelse, bliver anonymiseret inden offentliggørelse.

Høringssvarene vil blive samlet indenfor emner, og derefter vil de blive besvaret samlet. Alle besvarelser vil efterfølgende blive offentligt tilgængelige og fremgå på hjemmesiden for den vedtagne kommuneplan.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

19 svar
- Blanketnummer: 12031

Udstykning af byggegrunde i Øster Bjerregrav

I kommuneplan 2021 står der:

”Det er vigtigt, at der er en afbalanceret positiv udvikling i såvel Randers by som i landområdernes mindre bysamfund – lokalbyer og landsbyer. De mindre bysamfund har meget at byde på fx et godt fællesskab, dejlig natur og masser af luft og ro. Men for at kunne tiltrække nye beboere, skal de mindre bysamfund også have attraktive byggegrunde.”

Endvidere står der:

"De vigtigste byudviklingsområder udenfor Randers er placeret ved: Munkdrup, Assentoft, Langå, Stevnstrup, Øster Bjerregrav, Dronningborg, Spentrup og Helsted."

Der findes mange forskellige præferencer for, hvad en "attraktiv byggegrund" er. Derfor er det vigtigt at byggegrundene i Øster Bjerregrav placeres i forskellige områder af byen - samtidig !!!! Jo flere valgmuligheder - jo større tiltrækning af nybyggere.

Samtidig skal både kommunale og private udstykninger understøttes.

De seneste par år har der været en stor positiv aktivitet mht private udstykninger.

Nu mangler vi at få gang i de kommunale udstykninger.

Her vil jeg henvise til Lokalplan 537 - Ramme 4.02.B.2.

Eks kan området mellem Rugvænget, Violvej samt boldbanerne, være særdeles attraktiv for børnefamilier, da det ligger tæt på skole og hal, samt for seniorer, da Bjerregrav Ældrecenter er nærmeste nabo.

Der er tidligere blevet forespurgt til udstykninger vedr ovennævnte lokalplan 537, men svaret har her været, at byggegrundene  på Løvsangervej - lokalplan 664 skulle være solgt først.

Det er nu tæt på at være indfriet. På kommunens oversigt over byggegrunde til salg i Randers Kommune, noterer jeg mig pr d.d. at 6 ud af de 8 grunde på Løvsangervej ER solgt. Endvidere er 1 grund reserveret mens den sidste fortsat er til salg.

Derfor er tiden nu til at tage lokalplan 537 i brug !

 

 

  Bodil Rohde Kejser 8920 Randers NV
  - Blanketnummer: 12028

  Høringssvar: Radikale Venstre vedr. kommuneplan 2021:

  Til Randers Kommune                                          Dato: 2/3-2021
  Laksetorvet
  8900 Randers C

  Vedr. Forslag til Kommuneplan 2021

   

  Høringssvar Radikale Venstre vedr. kommuneplan 2021:

  Hermed modtager Miljø og Teknik forvaltningen et høringssvar fra Radikale Venstre.

  Radikale Venstre foreslår, at fremtidig boligbebyggelse syd for Hvidemøllevej udtages (ses som orange område på kortet for området).


  Motivering:
  I nærområdet er der ambitiøse planer for Regnskovens udvidelse. Regnskoven, der er kommunens suverænt største turistattraktion.

   

  Der er flere gode argumenter for at foreslåede boligområder udtages:

  1. Gennemføres foreslåede boligudstykning vil der på lang sigt, når Regnskovens planer for udvidelse er fuldt ud gennemført, blive nabo-gene-problematik – vi Radikale henviser til Aalborg Zoo til forståelse af det argument
  2. Planlagte boligområde ligger dels i nuværende industriområde, og hvad værre er også i det skønne grønne Hvidemølleområde. Bl.a. et §3 område respekteres ikke, hvis boligområde placeres som planlagt – denne disrespekt for et §3 område er uacceptabelt
  3. Det er mere formålstjenesteligt, at den del af området, der i dag anvendes til virksomhed, i stedet planlægges til et grønt område. § 3 området- delen skal selvfølgelig fortsat respekteres.

  Følges nævnte ide, vil det have den positive sideeffekt, at nævnte nabo-gene problematik elimineres for altid, samt det grønne park –område (grønne herlighedsværdi) på meget lang sigt kan blive et potentielt udvidelsesområde for Randers Regnskov; og andre aktiviteter, der fremmer natur og biodiversitet.
  Det i kommuneplanen foreslåede boligbyggeri i området stopper Regnskovens videre udvikling.

  1. Et boligbyggeri så tæt ved det fantastiske naturområde ved Hvidemøllevej er uforeneligt set ud fra et naturhensyn, og det vil også fjerne den grønne ramme der er omkring Regnskoven i dag – en grøn ramme, der giver en form for synergi i samvirket med Regnskoven og Vorup Enge

   

  Venlig hilsen
   

  Radikale Venstre
  Randers Kommune
   

   Søren Mikkelsen 8983 Gjerlev J
   - Blanketnummer: 11938

   Indsigelse angående Rammeområde 4.02.B.21 boliger nord for Erantisvej

   Indsigelse angående Randers Kommuneplan 2021 Rammeområde nord for Erantisvej.
   Vi bor på Erantisvej og er mildest talt utilfredse med dette forslag. Problemet er at alle os med denne skønne udsigt over Randers Kommune kommer til at miste den til nybyggere hvis dette usandsynlige senarie skulle blive en realitet. Det ville kunne bygges højere end 8 meter højt og vi ville ikke kun miste udsigten, men også lide et kæmpe økonomisk tab da vi alle har køb hus her pga. den skønne udsigt... 

   Alternativerne er mange:

   Mest oplagt er Lokalplan 537 som blev godkendt allerede i 2009 hvor alle krav er opfyldt og muligheder for at udvide Øster Bjerregrav. Den er lige til højrebenet, der er endda endelig færdiggørelse af udstykningen bag ældreboligerne. 
    

   Man kan f.eks. også kigge på en forlængelse af Fasanvej øst for byen og bygge boliger på dette stykke. Det ville være tættere på Viborgvej og tættere på Randers.

   man kan også bygge vest for Erantisvej mod O. Fussing da dette ikke ville tage udsigten fra alle boligerne på Krokusvej og Erantisvej.

   Jeg håber at i vil kigge på disse områder istedenfor da vi er utrolig mange modstandere af byggeri nord for Erantisvej. På forhånd tak.

    René Krabbe Thorsen
    - Blanketnummer: 11919

    Indsigelse mod rammeområde 4.02.B.21 - Boliger nord for Erantisvej

    Dette vil udelukkende være attraktive byggegrunde på grundlag af andres attraktive placering. 
    Hele Erantisvej vil få blokeret deres udsigt grundet forslaget om at må bygge op i 8,5 meter i to etager.

     David Rytter Hansen 8920 Randers NV
     - Blanketnummer: 11918

     Byggeplaner Erantisvej & Krokusvej, Øster Bjerregrav

     Må protestere kraftigt mod Randers Kommunes planer om udstykning/byggegrunde langs Erantisvej og Krokusvej i Øster Bjerregrav - 8920 Randers NV. 
     Folk har købt disse huse og grunde, og betalt prisen (!), for at have udsigt til -og ud over marker og landskab. 
     Det kan ikke være rigtigt at man ikke kan bygge andre steder, hvor man ikke ødelægger værdien for så mange af byens beboere. 
     Byrns beboere, som i øvrigt selv lige har fået stablet en købmandsbutik på benene fordi de er så aktive og engagerede i deres lokalsamfund! 
      

     Hilsen

     Dorte Bendixen

     Over Fussingvej 36, Over Fussing

     8920 Randers NV

     Mail: bd-bendixen@youmail.dk

     Mobil: 26783113 

      Dorte Bendixen 8920 Randers NV
      - Blanketnummer: 11882

      Indsigelse mod byggegrunde nord for Erantisvej

      Jeg gør indsigelse med udstykning af byggegrunde nord for Erantisvej, da det ødelægger udsigten for de eksisterende beboere. Detv er i sig selv synd for de beboere, som har boet i deres huse i mange år, og spm har taget det i lokalsamfundet. Det giver risiko for dårlig stemning i en lille by som netop  har brug for det modsatte, nemlig sammenhold. Jeg tror ikke det på sigt gavner lysten til bosætning i vores by, hvis der lægges op til ærgrelser og splid. Det er som en dårlig historie i et  Anders And blad - Hvem holdt I med, da I som børn læste tegneserier? Det er simpelt, vis nu, at I an tage hensyn til almindelige borgere i steder for at tage hensyn til en jordejer eller hvem det er, som synes det er for fristende. 

       Elsebeth Beck Nielsen 8920 Randers NV
       - Blanketnummer: 11880

       Indsigelse mod foreslået byggegrundene nord for Erantisvej (4.02.B.21)

       Jeg vil gøre indsigelse mod de forslåede byggegrunde nord for Erantisvej. Jeg bor lige op til det nye rammeområde 4.02.B.21 der foreslås udlagt til boliger, og udsigten over den bevaringsværdigt landskab er lige præcis grunden til at jeg købte huset i første omgang. Der er stadig et lige så stort tomt område inden for 4.02.B.2 der kan bruges til boliger uden at ødelægge udsgiten for nuværende beboer.
       Det er kommunens egen vurdering i den tilhørende miljørapport, at "...udvidelse af rammen til boligformål på stedet kan komme til at medføre væsentlige påvirkninger af landskabet i området..." . Samt, vurderer jeg, at mit hus vil tabe værdi hvis boliger bygges bagved det, som blockerer for den naturskønne udsigt. 

       Jeg vil stemme for 0-alternativet som fremlagt i samme miljørapport, for at sikre "...at der ikke vil kunne blive risiko for at landskabet i området påvirkes negativt med den nye bebyggelse." (citat side 23 i Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2021)

        Michael Ian Hawkins
        - Blanketnummer: 11868

        Vejdirektoratets bemærkninger til Kommuneplan 2021

        Vejdirektoratets bemærkninger til Randers Kommunes forslag til Kommuneplan 2021 er vedhæftet dette høringssvar.

        Vejdirektoratet, Trafik- og Plandivisionen, Planlægning og Myndighed Aalborg 9220 Aalborg Øst
        - Blanketnummer: 11827

        Landsbyudvikling - Fremtidssikret detailhandel til Ø.Bjerregrav

        Kære Forvaltning,

        I 2020 mistede vi, i Ø.Bjerregrav, vores Brugs. I den forbindelse har flere borgermøder (med et stort besøgstal fra både Ø. Bjerregrav og Over Fussing) været afholdt og en arbejdsgruppe med fokus på "landsbyudvikling" er etableret - Vi står sammen som én by og ønsker blandt andet at få en fremtidssikret detailhandel til Ø.Bjerregrav. 

        Vi fremsender hermed vores høringssvar til ”Forslag til kommuneplan 2021”:

        Den tidligere bestyrelse (som var tilknyttet "den gamle Brugs" i Ø. Bjerregrav) har i flere år arbejdet på muligheden for, at flytte til stører lokaler. Argumenterne herfor var mange. Eksempelvis: De gamle lokaler er gamle/slidte, businesscasen var yderst fornuftig og kunne man tilbyde et større varesortiment således, at eksempelvis børnefamilier også kunne ligge flere af deres daglige indkøb lokalt, ville man kunne udvikle byen til gavn for både indbyggere og institutioner. 

        Med nedlægning af den "gamle Brugs" samtidig med, vi forventer mere ”natur-turisme”, nu hvor vi har fået en nationalpark ved Fussingø, er tiden moden til at føre Ø. Bjerregrav mod nyudvikling. En gruppe af dedikerede og ambitiøse mennesker er trukket i arbejdstøjet mhp. at arbejde for etablering af detailhandel i nybyggeri. Umiddelbart er ønsket, at få etableret detailhandel på jord, der grænser ud mod Viborgvej. Årsagen til denne placering er, at tiltrække handlende fra pendlere, der ikke normalt drejer ind mod Ø. Bjerregrav.

        Ifølge den gældende kommuneplan, er der ikke mulighed for at etablere detailhandel langs indfaldsvejene, hvilket vi tænker,  giver store udfordringer i landdistrikterne, når man ønsker at bevare dagligvarebutikkerne. Derfor bør dette ændres i den nye kommuneplan således, at en del af skattekronerne for dagligvare indkøb, kan tilfalde virksomheder i Randers kommune og ikke kun Viborg Kommune. På strækningen (Randers-Viborg) ligger der 3 byer af nogenlunde samme størrelse, Ørum, Hammershøj og Ø. Bjerregrav. Her ligger der indkøbsmulighed ud til Viborgvej i Både Ørum og Hammershøj, men endnu ikke i Ø. Bjerregrav, hvilket vi ønsker at kunne arbejde på.

        Arbejdsgruppen er kommet langt i analysefasen og føler sig optimistisk i forhold til realisering af idéer og muligheder. Vi ønsker (om muligt) at spare med forvaltningen (planlægningsafdelingen), således vi får en faglig vurdering og dermed et solidt udgangspunkt at arbejde videre ud fra.

        Med Venlig Hilsen

        Arbejdsgruppen, Ø. Bjerregrav og Over Fussing

         Lykke Andersen 8920 Randers NV
         - Blanketnummer: 11811

         Vestvejen ved Vorup Enge - bør være et dødt projekt..

         I kommuneplanforslag indgår Vestvejen med tilslutningsanlæg 41 til E45 ved rasteplads Gudenå i Vorup Enge som en planlagt vej. Det må da bero på en fejl at denne vej ikke er taget ud af den kommende kommuneplan, men blot overført fra den gamle kommuneplan 2017 - se vedhæftede.

         • Vejdirektoratet har i VVM omkring udvidelse af E45 Århus N - Randers N, behandlet ønsket fra Kommuneplan 2017 og afviser endnu et tilslutningsanlæg i/ved Vorup Enge
         • Vejføring er lavet henover nye boligudstykninger (Isfuglen) i Vorup N ved Fuglsangsvej, 
         • Vejføring ikke foreneligt med klimatilpasningsprojekt Storkeengen.
         • Vejføring ikke forenelig med projekt Flodbyen Randers - Byen til Vandet og udbygning på og omkring Brotoften
         • Vejanlægget vil være barriere af støj og forurening op mod Naturområde Vorup Enge og de $3 arealer der er her.
         • Vestvejen er såvidt jeg har kunnet konstatere slet ikke behandlet i den nyligt vedtagne infrastrukturplan

         På denne baggrund mener jeg at Vestvejen bør tages ud af kommuneplan 2021.

         med venlig hilsen

         Claus Skipper 8940 Randers SV
         - Blanketnummer: 11640

         Byudvikling I LEM

         Hej Plan

         Ejeren af 5h Lem By, Lem ønsker at dette areal lægges ind under landsbyafgrænsningen, således det kan bruges til byudvikling. Området ligger i naturlig forlængelse af den nuværende afgrænsning og området har en placering og form som gør det oplagt at anvende til beboelse. Der skal tildeles vejadgang både fra Damtoften (ser ud til at denne vej er forberedt til bygudvikling mod nord) og tjørnelundsvej. Arealet ligger desuden i passende afstand fra Hadsundvej, så der ikke er problmer med støj.

         Det påtænkes at området kan anvendes til både åben-lav og tæt-lav bebyggelse indenfor de rammer, der allerede gælder for landsbyens øvrige områder.

         Der er ikke blevet udstykket grunde i Lem de sidste mange år - seneste bebyggelse (udover enkelte boliger) - er 9 andelsboliger fra 2008 som blev opført umiddelbart mod syd (Gadekæret 9-25).

         I kommuneplanforslaget, der er fremlagt, er der ingen ændring af landsbyafgrænsningen - eneste ændring er afgrænsning af kulturmiljøer. Området, der søges om, er hverken med i afgrænsning af kultutmiljøer i gældende kommuneplan eller i forslaget.

         Kontakt mig gerne hvis der ønskes yderligere oplysninger eller der er brug for en fuldmagt fra grundejeren, så kan jeg straks få fat i den.

          

         Med venlig hilsen Lars Gorm Andersen

         Bjørn Christiansen Landinspektører

          

          

          

         Bjørn Chrisitansen Landinspektører 8960 Randers SØ
         - Blanketnummer: 11623

         Fortov mellem Kristrup Engvej og Grenåvej

         Der mangler et fortov enten ved Ørneborgvej mellem Kristrup Engvej og Grenåvej eller i svinget hvor Kristrup Engvej krydser Grenåvej og bliver til Engboulevarden.

          Camilla Gustavsen 8960 Randers SØ
          - Blanketnummer: 11563

          Høringsvar til Randers Kommuneplan 2021

          • Haraldsvej overvejes som Højklasset kollektiv trafikkorridor mellem Hammelvej og Aarhusvej. Rette sving sænker hastigheden kraftigt for letbane, så en korridor ad Haraldsvej i direkte forlængelse af Merkurvej vil være en bedre løsning end et 90* sving i det i forvejen stærkt trafikerede Århusvej/Hammelvej-kryds.
            
          • Flere stiforbindelser/-broer på tværs af Gudenåen/Randers fjord for rekreative brugere og pendlere. Randers er skåret over i to af Gudenåen, og trafikken på tværs er én stor flaskehals. Med inspiration i den store succes København har haft med anlæg af havnebroer, så kunne Randers profilere sig med sit eget udvalg af ”Gudenåbroer”. I KBH. har broerne både skabt masser af nye trafikforbindelser, der har aflastet deres flaskehalse, og samtidigt har de haft en rigtig god samfundsøkonomi. Jeg noterer mig, at der allerede er forslag til et sæt havnebroer ifm. Flodbyen. De er dog noteret som ”andre stier” i kortmaterialet. Jeg foreslår at de bliver opprioriteret til hovedstier for at understrege deres potentiale, samtidigt bør man skabe sammenhængende forbindelser på hver bred bl.a. ifm. byudviklingen af sydhavnen. Derudover skal det undersøges om der er flere andre steder, hvor det kunne give mening at bygge ”Gudenåbroer” både som nye trafikforbindelser men også som rekreative forbindelser fx for at skabe en bedre sammenhæng til Vorup Enge.
            
          • Det overvejes at skabe en rekreativ forbindelse på tværs af Gudenåen ved Stevnstrup. Denne forbindelse vil kunne bruges både som en pendlerforbindelse til Vorup/Kristrup fra Stevnstrup, og den modsatte vej forbinde Tebbestrup og Tebbestrup Kær til Langå. Den vil give beboerne bedre adgang til de modsatte breder af Gudenåen og give bedre adgang for friluftsbrugere (heriblandt fx lystfiskere) til både Gudenåen og de tilhørende vådområder. Den planlagte rekreative sti til Tebbestrup Kær vil kunne indgå som den naturlige forlængelse. Broen i sig selv vil kunne anvendes til forskellige rekreative formål (fx fiskeri eller badning), hvis man har lyst til at indtænke det i broens design.
            
          • Munkdrup Bakker forbindes til de selvstændige cykelstier i Paderup. På trods af at Mundrup Bakker på mange måder er et moderne byudviklingsprojekt, som har en god adgang til E45 og til kollektiv trafik, så mangler cyklisterne en ordentlig opkobling på cykelnettet i Kristrup og Romalt. Der er ikke cykelstier på Minervavej, så hvorfor forbinde cykelnettet i Mundrup Bakker med den og ikke de selvstændige cykelstier mod nord?
            
          • En sikker krydsning af Århusvej v. den gl. Ryomgårdbane. Hvis der skal skabes en sammenhængende banesti, så må der selvfølgeligt også laves en sikker krydsning af Århusvej.
            
          • Flere skolekorridorer indrettes med stifaciliteter for de bløde trafikanter. Store sammenhængende skolekorridorer som fx Nyvangsvej er helt uden stier og andre som Nørrebrogade har blot cykelbaner.
            
          • Kortet opdateres, så alle eksisterende stier angives korrekt. Fx markerer baggrundskortet flere steder stier, der ikke indgår i oversigten, som eksisterende stier. Det er bl.a. tilfældet for stisystemet øst for Børsbrovej i det sydlige Vorup og cykelstiern langs Vester Boulevard.
            
          • Den planlagte cykelsti langs Ny Havnevej og Klimabroen illustreres korrekt i kortmaterialet, som gående langs den reviderede linjeføring for de ovennævnte veje.

           

          • Planlagte 2-1-veje markeres særskilt i Kommuneplanen. Så man kan se om der planlægges egentlige fælles-/cykelstier eller om der planlægges 2-1-veje.

           

          • Der skal i KP21 gøres forskel på skolekorridorer og skolestier. Når man i forslaget til KP21 kigger på de eksisterende skolekorridorer, så er det tydeligt, at langt fra alle af disse har stier eller andre faciliteter til gavn for (her de helt mindste) bløde trafikanter.
           Desuden er der flere tilfælde af, at der planlægges skolekorridorer, hvor der allerede er skolekorridorer. Det er tilfældet på bl.a. Mariendalsvej, Vennelystvej, Holger Danskes Vej samt i Stevnstrup.
           Der virker altså til at være en gennemgående begrebsforvirring i KP21. Når de eksisterende skolekorridorer langt fra er ensbetydende med stifaciliteter, så er det ulogisk, at det indgår som en del af de planlagte stier. Skolekorridorerne fremgår derimod som et værktøj til at få overblik over, hvilke ruter er ekstra vigtige for eleverne. Dette fremgår også i beskrivelsen af Skolekorridorer under Mål og retningslinjer: En skolekorridor er defineret som en rute, hvor der er faciliteter, som understøtter børn i at transportere sig selv mellem hjem og skole.
           Der kan selvfølgeligt være mulighed for at udvide skolekorridorerne, så man fastholder overblikket over vigtige korridorer. Men hvis der derimod planlægges deciderede skolestier eller stier i skolekorridorerne, så skal det anføres særskilt som skolestier. Så kan der i det videre arbejde fastholdes fokus på, hvilke korridorer, der har høj prioritet for skolebørn, og hvilke skolekorridorer, der mangler stier og andre faciliteter for de bløde trafikanter. Ligeledes hvis der er tale om andre tiltag, så må de angives som sådan, for ellers bliver KP21 tæt på uforståelig.
            
          • Det skrives ud af afsnittet Skolekorridorer under Mål og retningslinjer at: ”En skolekorridor vil ikke altid være den mest direkte vej, og der kan være steder, hvor det vil være nødvendigt, at eleven trækker med cyklen på fortov eller cykelsti på en kort strækning.” At nedprioritere forholdene for børnene er ikke gavnligt for børnenes introduktion til og oplæring som cyklister. Det er skadeligt for både sundheden og trængslen på længere sigt, hvis børnene ikke bliver prioriterede øverst. Sådan som man ellers flere steder giver udtryk for, at de skal være – heriblandt også i Infrastrukturplanen.
            
          • Under generelle rammer i fanen Vej- og stisystem tilføjes det at: ”Stierne skal anlægges i sammenhængende forløb, der skaber let tilgængelige og direkte forbindelser til både vigtige destinationer i lokalområdet (fx skoler, idrætsanlæg eller butikker) og til det eksisterende stinet i de tilgrænsende områder”, samtidigt slettes ”og der skabes god forbindelse til stier i tilgrænsende områder.” Det er godt, at der er fokus på stifaciliteterne, når der anlægges nye bykvarterer. Men der er brug for en større fokus på rejsens mål, således stierne bliver udnyttet mest muligt. Både fordi alt andet ville være spild, men også fordi at man på den måde underbygger den lette transport til gavn for både sundheden, trængslen, trafiksikkerheden og vedligeholdet af lokalvejene.
            
          • Vejdirektoratet har i deres VVM for udvidelsen af E45 afvist at deres kan etableres et tilslutningsanlæg ved Vorup Enge. Det fremgår under Forslag til nye tilslutningsanlæg på s. 10, at: ” Mulighederne for placering af nye tilslutningsanlæg ved Trige og ved Vorup er undersøgt, men fravalgt med baggrund i bl.a. fysiske forhold, kapacitet, trafikale-, vej- og trafiktekniske samt sikkerhedsmæssige årsager.” (http://api.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/2020-06/E45%20Randers_Resume%20af%20VVM-unders%C3%B8gelsen_FINAL.pdf) Byrådet bør tage dette til efterretning i den kommende KP21.
            
          • Ved udvidelse af E45 bør det undersøges, hvorvidt at der ved omlægningen af rastepladsen kan skabes en naturlig brugervenlig adgang til Vorup Enge og Gudenåen. Dette kunne være i form af skiltede stier og flere brugerfaciliteter som informationstavler og fx et udkigstårn. Det kunne foregå med medfinansiering fra staten.

           Anders Gerding Yde 8000 Aarhus C
           - Blanketnummer: 11541

           Fremtidige Byvækstarealer i Dronningborg er ikke med i KP21

           Det må bero på en kæmpe fejl at de fremtidige Byvækstarealer i Dronningborg ikke er med i KP21

           VMR har investeret millioner af kr. i nyt forsinkelses bassin og Kloak rør for 16 ha. fremtidig Byudviklingsareal som nu er fjernet i forbindelse med KP21

           Herudover er der anlagt vej, vejudlæg m.v. som også er overdimensioneret hvis de fremtidige byvækstarealer forsvinder fra KP17.

           Der er klare forventninger fra lodsejere, beboere og ledningsejere i området om at der i fremtiden by udvikles, og at de planer som har været gældende de seneste minimum 12 år og 3 Kommuneplaner opretholdes som fremtidige byvækstarealer.

           Indsigelse vedlagt i vedhæftede fil.

           Med venlig hilsen

           Erik Bo Andersen

           Kongelysdalen 14

           8930 Randers NØ

           Mobil 20209070

           Erik Bo Andersen 8930 Randers NØ
           - Blanketnummer: 11513

           Fejl i Kommunens beregningsgrundlag for udlæg af areal i restrummeligheden

           Randers Kommune snyder sig selv ved at anvende en forkerte beregning af boliger pr. ha. 

           Kommunen har 138,5 ha. mere til rådighed

           Vedhæfte fil vedlagt med høringssvar

           Erik Bo Andersen 8930 Randers NØ
           - Blanketnummer: 11492

           Høringssvar vedr. rammeområde 4.13.BE.1 - Nørbæk

           På vegne af ejeren af matr.nr. 16a Nørbæk By, Nørbæk, anmoder jeg hermed om udvidelse af rammeområdet og landsbyafgrænsningen for rammeområdet 4.13.BE.1. 

           I forslag til kommuneplan 2021 er anvendelsen for rammeområdet 4.13.BE.1.: Bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål.

           Ejer vil gerne udvikle et mindre areal i den østlige del af Nørbæk til åben-lav boligbebyggelse. Der anmodes derfor om en udvidelse af eksisterende rammeområde 4.13.BE.1 – Nørbæk, og tilsvarende udvidelse af landsbyafgrænsningen.

           Kommuneplanrammen og landsbyafgrænsningen ønskes udvidet med ca. 5.595 m2, som vist på vedhæftede kortbilag.

           Mvh

           Carsten Elfrom, Geopartner Landinspektører A/S

           Geopartner Landinspektører A/S 8900 Randers C
           - Blanketnummer: 11483

           Høringssvar vedr. tilkørsel til E45 i sydvest ved Vorup Enge

           I Kommuneplan 2021 vedrørende veje vil Byrådet (s.117):

           • Arbejde for at realisere Klimabroen inden 2030
           • Arbejde for at realisere Østforbindelsen
           • Forbedre vejadgang til E45 ved Purhus

           På vejkortet er der tegnet til- og frakørsler til E45 i sydvest ved Vorup Enge (Fuglsangsvej/Kærgade). Samtidigt er det dog ikke nævnt som veje, som Byrådet vil arbejde for, og vejforløbet står ikke beskrevet i Kommuneplanen 2021 på nogen måde. Derfor undrer det mig, at disse til- og frakørsler indgår som planlagte veje i Kommuneplan 2021.   

           Området ved Vorup Enge og Fuglsangsvej er kendetegnet ved at være meget naturskønt med et rigt dyreliv. Vi ser ofte rådyr, harer, fasaner, ræve og et mangfoldigt fugleliv. På vejene og stierne ses mange flere gående, løbende og cyklende personer, end der ses biler.

           Til- og frakørsler til E45 i dette område vil være meget ødelæggende for fritidslivet og dyrelivet. I Kommuneplanen står der desuden, at ”Gener fra trafik skal begrænses og det skal være nemt at være cyklist” (s.115). Dette mål om at begrænse trafikgener er ikke foreneligt med det planlagte vejforløb i området.

           Vejforholdene, der leder hen til disse til- og frakørsler til E45, er ikke gearet til den øgede trafikmængde, som disse til- og frakørsler vil medbringe. Fuglsangsvej er blot en lille smal vej uden fortov. Den planlagte vej går lige forbi kolonihaver og hestefolde, og den anlægges oven i grusstier, der i dag anvendes i høj grad af gående, løbende og cyklende. Derudover er det planlagte vejforløb ikke foreneligt med Storkeengsprojektet (Klimatilpasningsprojektet), som netop er påbegyndt.  

           Til- og frakørslerne samt vejforløbet ind til centrum vil tvinge mange boligejere i området til at forlade deres hjem, da der ikke er plads til begge dele.

           Da der ikke i Kommuneplanen 2021 er beskrevet hvorfor disse til- og frakørsler skal indarbejdes i planen, og at det ikke står nævnt, at Byrådet vil arbejde for dette, vil jeg derfor opfordre til, at disse slettes som planlagte veje i Kommuneplan 2021.

            Hannah Klokmose Lauridsen 8940 Randers SV
            - Blanketnummer: 11404

            Høringssvar til rammeområde 1.05.B.7 - Gl. Viborgvej

            På vegne af ejeren af matr.nr. 12r Over Hornbæk By, Hornbæk, Niels Vinderslev, anmoder jeg hermed om ændring af anvendelsen for rammeområdet 1.05.B.7. 

            I forslag til kommuneplan 2021 er anvendelsesmulighederne inden for rammeområdet 1.05.B.7; åben-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og institutioner til dækning af bydelens behov. Ejeren kunne godt tænke sige at udvikle et mere blandet boligområde med forskellige boligtyper. Derfor anmodes der om, at anvendelsen for området ændres, så der også er mulighed for at etablere tæt-lav boligbebyggelse.

            Ud over almindelige tæt-lav boliger, ønskes der mulighed for at ca. 1 ha af matr.nr. 12r Overhornbæk By, Hornbæk kan anvendes til et seniorboligområde med etabeboliger i max. 2 etager med et overdækket fællesareal, se vedhæftede billeder fra lignende projekter i Slagelse og Næstved. 

            Mvh

            Kirsten Coolidge, Bjørn Christiansen Landinspektører

            Kirsten Elvang Coolidge 8960 Randers SØ
            - Blanketnummer: 11180

            Kæmpe fejl at neddrosle Parcelhuse og Rækkehuse

            Det vil være en kæmpe fejl at neddrosle parcelhusog rækkehus udviklingsmuligheder på bekostning af lejligheder i Kommuneplan 2021

            Se nærmere på vedhæftede fil.

            Erik Bo Andersen 8930 Randers NØ