Forslag til omsorgs- og værdighedspolitik

Høringen er afsluttet

En ny omsorgs- og værdighedspolitik for Randers Kommune for 2023-2026 sendes i høring.

Omsorgsudvalget besluttede på møde den 12. december 2022 at sende politikken i høring. En af 16 politikker som skal forelægges og godkendes af byrådet.

Politikken fortolker byrådets overordnede visioner ud på det specifikke fagområde og sætter retning og prioritere mål for, hvor vi som kommune ønsker at bevæge os hen på omsorgsområdet.

Politikken har fokus på de overordnede aspekter og indeholder definitioner, holdninger, med prioriterede mål for mødet mellem borger og medarbejder. Politikken er struktureret i temaer, hvoraf de 7 læner sig op ad bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen.

Forvaltningen samler høringssvar og udarbejder forslag til omsorgs- og værdighedspolitik til endelig godkendelse i februar/marts 2023.

Se forslaget til Omsorgs- og værdighedspolitiken 2023-2026 her.

Høringssvar

0 svar