Forslag til parkeringsstrategi for Randers Midtby

Byrådet har vedtaget at sende forslag til parkeringsstrategi for Randers midtby i høring.

Det er nu muligt at komme med bemærkninger til det fremsatte forslag til parkeringsstrategien. Forslaget indeholder en kortlægning af parkeringssituationen i Randers midtby i dag samt lister en række tiltag både på kort og lang sigt, der skal forbedre udnyttelsen af de eksisterende parkeringspladser.

Parkeringsstrategien indeholder også tiltag, der sigter imod at støtte omstillingen til elbiler i persontransporten.

Se forslag til parkeringsstrategi for Randers Midtby.

Forslag til parkeringsstrategi for Randers midtby er i offentlig høring i 4 uger.

Alle høringssvar vil løbende blive offentliggjort på høringsportalen. Eventuelle høringssvar fra personer med navne- og adressebeskyttelse, vil blive anonymiseret inden offentliggørelse.

Høringssvarene vil blive opdelt i emner, og derefter besvaret samlet. Alle besvarelser vil blive offentlig tilgængelige, hvorfor der ikke sendes personligt svar til afsender af høringssvaret.

Høringssvar

7 svar
- Blanketnummer: 16961

Beboerlicens og parkeringspladser i midtbyen

Jeg har læst Randers kommunes oplæg til parkeringsstrategi for midtbyen med stor interesse – og finder at der er rigtig mange gode tiltag.

 

Som beboer i midtbyen (indenfor centerringen) giver oplægget anledning til en enkelt større bekymring.
nemlig vedrørende tiltaget om omdannelse af pladser med betalingsparkering til pladser med tidsbegrænset parkering. Det vil umiddelbart betyde, at antallet af parkeringspladser, som er til rådighed for beboere med beboerlicens indskrænkes.
Dette kan naturligvis imødegås ved at biler med beboerlicens fritages fra tidsbegrænsningen, ligesom det foreslås for beboelseskvartererne udenfor centerringen – eller via undtagelse ved skiltning, som det allerede i dag er tilfældet f.eks. på kasernevej

Det bedste/enkleste vil naturligvis være en generel ordning, som det foreslås i beboelseskvartererne.

 

Der foreslås også ændring af parkeringsbåse til parkeringsbaner, hvilket formentlig giver god mening på gader med lange stræk af parkeringsbåse – i midtbyen kunne det f.eks, også gennemføres i Sandgade.
På steder med færre pladser, som i dag ikke er opdelt, kunne der måske til gengæld sikres en bedre udnyttelse ved at lave en opdeling i båse. Det gælder i midtbyen f.eks.:

 • Rådhuspladsen, hvor 3 pladser (plus en handicapplads) ofter ikke kan udnyttes, fordi der parkeres for langt fra den bænk, der står op til pladsen.
 • I Sankt Mortens gade, Slotsgade (mellem Østervold og Brødregade) og Burschesgade, hvor der ofte parkeres for langt fra pladsernes ender, så der bliver en plads mindre end egentlig muligt (der kunne sikkert nemt findes flere eksempler.

Her ville en afmærkning af pladserne kunne hjælpe. Hvide striber vil nok ikke glide så godt ind i miljøet – men måske kunne metalskinner i stil med dem der bruges på Østervold kunne fungere.

  Jes Nicolajsen 8900 Randers C
  - Blanketnummer: 16947

  Handicapparkeringspladser

  Der er stor rift om de eksisterende handicapparkeringspladser. Der bør være et større fokus på etablering af ekstra handicapparkeringspladser i Randers midtby

   Finn Norring-Agerskv 8960 Randers SØ
   - Blanketnummer: 16938

   Parkering i Tøjhushavekvarteret

   Da vi bor i Dronningensgade og dagligt har svært ved at finde plads til vores bil, vil vi foreslå beboerlicens og tidsbegrænset parkering for folk, der ikke bor i området, eks 1-2 timer.

   Det tomme areal på hjørnet af Toldbodgade og Moltkesgade så vi gerne blive brugt til gratis P pladser.

    

    

    

    Mari-Ann Kjemtrup Nielsen 8900 Randers C
    - Blanketnummer: 16922

    Parkeringsstrategi

    Høringssvar angående parkeringsstrategi for Randers Midtby

    Jeg skriver på vegne af personalet på Forberedelsesskolen, da vi kan se mulige fremtidige udfordringer for vores og skolens vedkommende, i den fremlagte parkeringsstrategi.
    Det er særligt i forhold til delen om parkering i Søren-Møllersgade kvarteret. Her fremlægges der forslag om indførelse af beboerlicens i kvarteret, så udelukkende beboere i kvarteret har mulighed for heldagsparkering i området.
    Vi er en arbejdsplads på Hobrovej 24 og 26a med ca. 30 ansatte. Mere end halvdelen af de ansatte har behov for og benytter parkering i området omkring skolen. Dette gælder særligt Prins Christians gade, Pontoppidansgade samt Danmarksgade.
    Vi forstår udmærket beboere i området, der kan have svært ved at finde parkeringspladser efter arbejdstid, men vi oplever ikke mangel på parkeringspladser i dagtimerne i almindelig arbejdstid, hverdage 8-16.
    Det er i dette tidsrum, og særligt fra kl. 8-15.30, hvor der er lektioner på skolen, vi ønsker og håber på fortsat at kunne benytte parkeringspladser i området.
    Hvis vi ikke fremadrettet har mulighed for at parkere i området, forestiller vi os, at det vil give stort pres, på de få parkeringspladser der er i området nord for Hobrovej, og dermed flytte problemet til beboere i dette område. Det vil desuden være problematisk for ansatte på skolen at finde parkeringsmulighed i rimelig afstand til skolen.
    På skolen har vi ikke arealer, der muliggør etablering af parkeringspladser til skolens ansatte, og vi har benyttet parkeringsarealerne på vejene omkring skolen i mange år.
    Jeg vedhæfter to billeder fra Prins Christians Gade der er taget på hverdage ved middagstid. Her ses det tydeligt, at der er mange ledige parkeringspladser i dagtimerne.

    På vegne af personalet på Forberedelsesskolen
    Skoleleder
    Berit Steen Thomassen.

    Forberedelsesskolen 8900 Randers C
    - Blanketnummer: 16912

    Glem ikke Schousgadekvarteret

    Jeg har læst forslaget til parkeringsstrategi i Randers og er glad for, at der endelig kommer fokus på problemet. Jeg har et par yderligere forslag. 

    Det undrer mig, at det kun er ganske få elladepladser, hvor der er forbudt for benzinbiler at parkere, det gør det rigtig svært for elbil-ejere at få ladet deres biler, det vil give mening helt at forbyde biler det ikke lader at parkere på elladepladser, da det ikke skal ses som parkeringspladser. En elladeplads burde sidestilles med en almindelig tankplads til benzin og diesel, hvor man jo hellere ikke kører hen og parkere sin bil i flere timer/dage, så andre ikke kan komme til. 

    Forslaget om at gøre det gratis for elbiler at holde og lade på en elladeplads er godt, at gøre det i en tidsbegrænset periode er rigtig fint, men hvis det er lade standere, der kun lader med få kilowatt timer, er det nødt til at være længe nok til, at man faktisk kan lade sin bil. Jo flere hurtigladestationer jo kortere tid har man behov for at holde der. 

    Derudover foreslår jeg, at man laver det til en fast ordning med gratis beboerparkering til beboer i midtbyen med elbil, ligesom man gør det i Aarhus. 

    I de sidste måneder er der kommet en tydelig stigning af elbiler i Randers C og der er derfor akut behov for flere ladestationer, hvis der kommer disse tiltag, der understøtter elbiler, vil det også være mere interessant for private aktører at etablere flere ladestationer i byen. 

    I forslaget bliver Schousgadekvarteret ikke nævnt, her er det ligeledes et stort problem med parkeringspladser, vi oplever at mange ansatte i byen butikker og kontorer bruger gaden til at parkere i, mens de er på arbejde. Hvis man laver tidsbegrænset parkering i gaden og indføre beboerlicens, er jeg sikker på, at det vil have en meget positiv effekt på problemet. 

    Håber I vil se på nogle af mine forslag, så vi kan få flere elbiler i Randers og dermed blive en grønnere by, hvor det er lettere at parkere.

     Heidi Zahl Østergaard 8900 Randers C
     - Blanketnummer: 16879

     Forslag til forbedring af parkerings forhold i Danmarksgade kvarteret.

     Jeg mener, der skal foretages flere ting, hvis det skal give en mærkbar forskel for beboerne .

     1. Som jeg tidligere har foreslået, kan der skaffes adskillige yderligere p-pladser på Vilhelm Thomsens Plads ved at etablere skråparkering i to rækker på forlængelserne af Danmarksgade og Søren Møllersgade. I øjeblikket er der kun én række med vinkelret parkering på forlængelsen af Danmarksgade, og kun én række med parallel parkering på forlængelsen af Søren Møllersgade. Denne løsning vil kun fjerne en meget lille del af den grønne plads, da der er ikke mindre end 4 fortove ved pladsen. Man kunne eks. inddrage de to.

     2. Vi kommer nok heller ikke udenom at etablere en form for beboerparkering, der kan fjerne biler fra kvarteret. Der er flere muligheder, og de er sikkert ikke lige populære:                                                                             l. Ingen gæsteparkering (kun beboere i kvarteret).                                                                                                           Il. Ingen parkering af store kasse vogne  (håndværker biler). De tager så meget udsyn, at det faktisk kan              give farlige situationer når man bakker ud fra en bås.                                                                                                 Ill. Kun parkering af biler der er registreret til beboere i kvarteret. Minder om det foregående forslag, men           mere vidtgående.                                                                                                                                                                  IV. Kun parkering af 1 bil pr. husstand. 

     Disse 4 forslag kunne eks. gælde for parkering på gaderne, men ikke for parkering på Vilhelm Thomsens Plads. 

     Jeg regner ikke med at alle forslagene nødvendigvis skal/kan gennemføres, men de er ment som inspirationskilde, og jeg mener som sagt ikke vi kommer udenom at reducere antallet af biler der parkerer i kvarteret, hvis man skal kunne mærke en positiv forskel. 

     Jeg glæder mig til at se om der er andre der har gode forslag til forbedringer.                                              

      Jens Ulrik Kristensen 8900 Randers C
      - Blanketnummer: 16867

      Parkering Prins Christians Gade

      Personligt synes jeg det er træls, hvis kommunen indskrænker fortov, når man samtidig kan se, at flere ejere op af gaden lader deres affaldscontainere stå fast ude på selvsamme fortov, uden at kommunen gider gøre noget ved det overfor ejerne. Hvis kommunen så samtidig tillader bilerne delvist at parkere på fortovet, så bliver der slet ingen plads for fodgængerne at færdes på.

      Martin Møller 8900 Randers C