Forslag til restaurationsplan 2021

Høringen er afsluttet

Bevillingsnævnet i Randers Kommune har udarbejdet forslag til restaurationsplan 2021. Forslaget sendes i offentlig høring i perioden 16. juni 2021 - 8. august 2021.

Bevillingsnævnet har vurderet, at der er behov for en revision af rammerne for restaurationsmiljøet i Randers Kommune. Den nuværende restaurationsplan er fra 2015.

Restaurationsplanen tjener to overordnede formål. For det første skal restaurationsplanen fastlægge rammerne for Bevillingsnævnets vurdering af ansøgninger om alkoholbevilling og tilladelse til udvidet åbningstid (nattilladelser). For det andet skal restaurationsplanen fungere som en håndbog, hvor aktørerne på området kan finde relevante informationer om bl.a. ansøgning om alkoholbevilling, lukketider mv.

Det endelige forslag til restaurationsplan 2021 sendes i ekstern høring 16. juni 2021 med høringsfrist den 8. august 2021.

Høringssvar bliver behandlet i Bevillingsnævnet, hvorefter Bevillingsnævnet indstiller endeligt forslag til restaurationsplan 2021 til vedtagelse i byrådet.

Ændringer

I forslag til restaurationsplan 2021, sker der ikke de store indholdsmæssige ændringer. Dog skal nedenstående ændringer fremhæves.

Byrådet har den 22. juni 2020 godkendt tillæg 1 til restaurationsplan 2015. Det betyder, at alle restaurationer og andre serveringssteder, hvortil der er offentlig adgang, må holde åbent til kl. 02.00 alle ugens dage, uden at der skal søges om udvidet åbningstid. Dette gælder kun inden for centerringen i Randers Midtby og gælder frem til vedtagelse af restaurationsplan 2021.

Bevillingsnævnet foreslår, at den normale åbningstid i Randers Midtby i restaurationsplan 2021 ændres til kl. 02.00 alle ugens dage. Uden for Randers Midtby fastholdes den til kl. 24.00. Ønsker restaurationer at have åbent til efter kl. 02.00, skal de søge om udvidet åbningstid.

Byrådet har den 6. april 2021 vedtaget et nyt Midtbyregulativ ”Veje og pladser for alle, Midtbyregulativ”, der giver et samlet overblik over bruges af de ofentlige vejarealer i Randers Midtby. I den forbindelse har byrådet også taget stilling til nye tidspunkter for udeservering. Byrådet har besluttet, at udeservering fremover skal være tilladt alle dage frem til kl. 24.00 inden for hele centerringen. I Storegade vil det være tilladt frem til kl. 02.00 i weekender og i nætter op til helligdage. Der indsættes derfor et mere uddybende afsnit i restaurationsplanen vedrørende udeservering. Læs det nye regulativ for midtbyen.

Randers Kommunes Miljøafdeling har udarbejdet har udarbejdet Forskrift for udeservering. Formålet med forskriftet er at begrænse støjgener i forbindelse med udeservering ved restaurationer i Randers Kommune. I Restaurationsplan 2021 indsættes henvisning til forskriftet. Læs forskrift for udeservering.

Hent forslag til restuarationsplan 2021.

Høringssvar

3 svar
- Blanketnummer: 15558

Kommentar til restaurationsplan i Randers Midtby

                                                                                                                                                 Randers d. 22/7 2021

Høringssvar vedr. udvidet åbningstid for restauranter og værtshuse i midtbyen, Randers.

Vi kan kun være enige i, at Randers som ”nabo” og i folkemunde ”lillebror” til Århus har brug for at profilere sig, bl.a. med et godt og respektabelt restaurations- og natteliv.

Det vil være godt som trækplaster for de unge, og restaurationsbranchen har netop nu meget brug for en håndsrækning for at få økonomierne til at hænge sammen igen.

Som naboer til Storegade har vi stor forståelse for dette, og at vi er bevidste om, at det at have Storegade og dens natteliv som nabo er et vilkår, vi hele tiden har kendt.

Hvis vi læner os op ad, hvordan man i Århus håndterer det at få boligområder og natteliv i Midtbyen til at forenes, så har man der været meget detaljeret med en række regler, restauranter og værtshuse skal overholde.

Samme detaljeringsgrad ville være en stor fordel for os som nærmeste naboer.

Det, vi er generet af, er primært den trafik af, primært unge mennesker, vi har i vores gårdmiljø.

Der er adgang til gårdmiljøet ad flere porte, som ikke bliver aflåst til natten, og der er adgang fra bagdøre fra værtshuse og restauranter.

De personer, der opholder sig i gårdmiljøet, har diverse behov: Nogle er meget kærlige, og andre skændes højlydt; nogle har tilsyneladende fået for meget at drikke og skal brække sig, andre bruger buskene som offentligt pissoir; så er der også dem, der køber, sælger og indtager stoffer af en eller anden slags. De opstillede borde og bænke, som tilhører gårdmiljøet, bliver brugt som alternativ til værtshusenes borde i gaden, og vi kan ofte høre, at de har det rigtig sjovt med sang, grin og latter til langt efter vores sengetid.

For os at se er der ingen kontrol med, hvad der foregår i gårdmiljøerne. Det er ikke noget, der sker en gang imellem, det er et jævnligt tilbagevendende problem.

 

Vi mener at de gener, vi oplever, kunne, om ikke elimineres, så minimeres ganske betydeligt, hvis der kom et tilsvarende regelsæt for Storegade, som det, man har i Århus Midtby.

Vi er meget enige i, at punkterne i dette regelsæt tager et godt hensyn til de omkringboende.

Desuden vil en aflåsning af portene til gårdmiljøerne bag Storegade i forbindelse med åbningen for nattelivet sidst på aftenen være et meget stort ønske for vores vedkommende.

 

Nedenstående regelsæt er kopieret direkte fra Århus Kommunes retningslinjer.

 

Venlig hilsen

Ejerforeningen Vestergrave 37 A og B

 

Her følger en række retningslinjer for renholdelse, lugt og støj

 1. Det er restauratørens ansvar at holde rent på det område, hvor der er udeservering og fjerne eventuelt affald ved lukketid - også det, der ikke kommer fra din café/restaurant. Det samme er gældende for tilstødende arealer for så vidt angår affald, der stammer fra serveringsstedet.
 2. Al inventar skal være rent og pænt vedligeholdt og graffitifrit.
 3. Udeserveringen må ikke give anledning til væsentlige gener for de omkringboende i form af f.eks. støj, lugt, røg mv.
 4. Tilberedning af mad på udeserveringsarealet, herunder grill og lignende, er ikke tilladt. Undtagelse herfra kan være større fælles arrangementer, hvor en ansøgning om dette kan behandles fælles for området.
 5. Der må ikke forekomme nogen former for musik i udeserveringsarealet, og facader, døre og vinduer skal altid holdes lukkede, såfremt der forekommer musik eller anden støjende adfærd fra restaurationen.
 6. Hvis der opstår miljø- og/eller støjproblemer, kan åbningstiden i udeserveringen blive begrænset.

Sidst redigeret d. 31. maj 2021

 

Kilde: Århus Kommunes hjemmeside

 

 

  Ejerforeningen Vestergrave 37 A og B Ejerforeningen Vestergrave 37 A og B 8900 Randers C
  - Blanketnummer: 15428

  Ang. udvidet åbningstid i Storegade

  Jeg skriver fordi jeg er borger i Storegade i Randers C, og synes at det lyder alarmerende at i vil udvide åbningstiden i hverdagen, indtil klokken 02. Der bor jo folk i gaden som har arbejde og andre ting at passe. Udvidet åbningstid i hverdagene vil helt sikkert betyde et højere støjniveau i nattetimerne.

  Grunden til at jeg giver min mening til kende, det er at jeg bor i en baggård, og jeg kan se at der bliver handler euforiserende stoffer i både baggård og opgange, og at der generelt er støjende ophold i baggården fra gæsterne ude fra Storegade. Der bor folk i baggården med børn, og det er ikke specielt tryghedsskabbende at denne opførsel finder sted. Vi har adskillige gange forsøgt at kontakte politiet ang. problemstillingenen, men de har ingen af gangene virket særligt interesserede.

  Hvis Storegade får lov til at holde åbent til klokken 02 i hverdagene, så er det hver aften/nat at vi skal til at have larm/handel med euforiserende stoffer i vores baggård, og når politiet ikke vil gribe ind, så vil det tvinge os ud i, at vi bliver nødt til at flytte, selvom vi elsker at bo i midtbyen.

   Martin Kromann Soelberg 8900 Randers C
   - Blanketnummer: 15426

   Færre Bevilinger

   Ønsker færre bevilinger for at kunne forebygge at byens indbyggere får et for stort alkoholforbrug

    Per Kragelund Christensen 8930 Randers NØ