Høring af Randers Kommunes Beskæftigelsespolitik 2030

Høringen er afsluttet

Randers Kommunes nye beskæftigelsespolitik viser retningen for indsatsen, og hvad der vil være fokus på i indsatsen i de kommende år.

Med Randers Kommunes Beskæftigelsespolitik 2030 ønsker vi at folde vigtige dele af visionen for Randers Kommune ud: I Randers Kommune tror vi på, at alle kan bidrage med noget. Og vi tror på, at uddannelse og beskæftigelse giver den enkelte flere muligheder for at blive selvforsørgende, for at hjælpe andre, for forbedret sundhedstilstand og for øget livskvalitet. Vores mål er, at alle skal have den bedst mulige uddannelse - herunder at markant flere får en ungdomsuddannelse – og vores beskæftigelse skal ligge klart over landsgennemsnittet.

Læs udkastet til Beskæftigelsespolitik 2030.

Høringssvar

0 svar