Landdistriktspolitikken 2023-2026

Høringen er afsluttet

Randers Byråd sender nu den kommende landdistriktspolitik i høring. Politikken er i høring frem til onsdag d. 23. august 2023.

Det skal være attraktivt at bo, leve og arbejde i landdistrikterne i Randers Kommune, og landdistriktspolitikken sætter de overordnede rammer for, hvilken retning Randers Kommune og borgerne lokalt ønsker, at landsbyerne og lokalsamfundene skal bevæge sig i.

Landdistriktspolitikken beskriver derfor, hvad Randers Kommune skal prioritere og arbejde med i de kommende år.

Landdistriktspolitikken er blevet til i en konstruktiv proces, hvor der har været dialog med borgere, foreninger og landdistriktsaktører. Inden vi sætter to streger under den, vil vi også gerne høre din mening. Derfor kan du komme med dine input til, hvilke indsatser der skal prioriteres, og hvad Randers Kommune skal arbejde med de kommende år.

Læs Landdistriktspolitikken 2023-2026.

Høringssvar

2 svar
- Blanketnummer: 54116

Landdistriktspolitik med lokalt medansvar

Landdistriktspolitikken er delt op i 4 gode afsnit der er med til at give et godt overblik og kan understøtte udviklingen i lokalsamfundene. Dette kan lade sig gøre hvor der er frivillige der kan og vil løfte en opgave, men det kan være nødvendigt at udvalget også giver sig selv mulighed for at tage et initiativ for at sikre en udvikling så hele landdistriktet sikres en jævn udvikling. Specielt bør den sidste bullet i afsnittet udformes mere konkret.


Fællesskaber, mødesteder og aktiviteter.

Et rigtig godt afsnit, hvor vi især hilser det velkommen at kommunen vil undersøge mulighederne for at støtte kunst- og kulturaktiviteter i landdistriktet. Den sidste bullet skal dog uddybes for at give mening !. Støtte til enkeltarrangementer kan ikke løfte denne opgave så der er behov for en støtte der kan række ind over flere år.


Natur

Igen et fint afsnit men mangler at Natur Park Randers Fjord indgår på linje med Skove.

Energi og Bæredygtighed

Vi vil gene rose viljen til at inddrage lokalt ved etablering af nye anlæg.

Bosætning

Flotte intentioner der dækker bredt, men hvordan vil kommunen understøtte indsatsen for velkomst til tilflyttere ?

To emner der overskygger en øget bosætning er :

Offentlig transport i landdistriktet og aktuelt ser dette område ud til at blive ramt af besparelser jvf. Teknik og Miljøudvalgets seneste møde !! Et andet og måske mere alvorligt område er oprydning/nedbrydning af huse og bygninger i landsbyerne. Alle landsbyer har eksempler på ” øjebæ” som hæmmer en udvikling og bosætning i landsbyen. Der er muligheder, og viljen beskrives i efterfølgende afsnit, men der mangler måske tro på at man kan skubbe til de juridiske udfordringer. Her kan et samarbejde med lokale kræfter koordineres og understøttes bedre.

Landsbyklyngen Kronjylland vil rose det fremlagte oplæg til en fremtidig landdistriktspolitik med de anførte bemærkninger og vi stiller os til rådighed for vidensdeling og samarbejde med interesserede aktører.


Landsbyklyngen Kronjylland.  Landsbyklyngen Kronjylland 8930 Randers NØ
  - Blanketnummer: 53243

  Landdistriktspolitik 2023-2026

  Den 4. august 2023  Høringssvar vedr. udkast til Landdistriktspolitik 2023-2026  Lokalrådet for Spentrupområdet siger tak for udkast til Landdistriktspolitik 2023-2026.

  Udkastet ser som udgangspunkt fint ud, dog har vi følgende bemærkninger

  Politikken forholder sig ikke til, hvordan udviklingen i centerbyerne Spentrup, Assentoft og Langå skal foregå. Byerne har anderledes vilkår og muligheder end kommunens mindre landsbyer, men de fungerer også som centre for lokalområderne i hele kommunen med bl.a. dagtilbud, skoler, ældrecentre og dagligvarebutikker mv. Hvordan skal disse vigtige funktioner understøttes og udvikles? Endvidere er der også forskel på de tre centerbyer, hvor Lokalrådet peger på, at der er behov for at understøtte udviklingen af Spentrup som centerbyen i den nordlige del af kommunen.

  Politikken går endvidere meget let hen over temaet om grøn energi, herunder placering af solcelleanlæg mv på de åbne vidder ude i landdistrikterne, jf. afsnit 2 om energi og bæredygtighed.

  Lokalrådet er helt med på nødvendigheden af den grønne omstilling, men påpeger at vi skal passe godt på så landdistrikterne ikke omdannes til store energiparker, hvor ingen ønsker at bo og hvor der heller ikke levnes plads til vild natur, med et rigt dyre og fugleliv. Udvikling af grøn energi må balanceres ift. hvad der kommer til at ske på den front inde i byerne. Derved ser vi en stor mulighed for dialog og medbestemmelse omkring størrelse, placering og udformning af fremtidige VE anlæg i landdistrikterne.

  Lokalrådet for Spentrupområdet ser frem til samarbejdet med kommunen om politikkens udførelse.  På vegne af Lokalrådet for Spentrupområdet  Søren Juncher

  Formand

   Søren Rolving Juncher 8981 Spentrup