Nørreådalens Fremtid – en regional landskabsstrategi for Nørreådalen

Høringen er afsluttet

Høring: Forslag til en regional landskabsstrategi for Nørreådalen.

Indsend dit høringssvar til forslag til regional landskabsstrategi ”Nørreådalens fremtid”.

Miljø- og Teknikudvalget godkendte på deres møde den 14. juni 2022 at sende strategien i offentlig høring. Referat fra møde i Miljø- og Teknikudvalget den 14. juni 2022.

Det er en tværkommunal strategi, der dækker hele ådalen gennem Viborg, Favrskov og Randers kommuner. Landskabsstrategien er udarbejdet af de tre kommuner Favrskov, Viborg og Randers.

Læs mere om den regionale landskabsstrategi for Nørreådalen her.

Se udkast til landskabsstrategien i link til høringssvar, hvor du også kan indsende dit høringssvar:

Miljøvurdering

Miljø- og Teknikudvalget har afgjort, at landskabsstrategien ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da strategien vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet. Det begrundes med, at strategien ikke fastlægger anlægsarbejder, der er optaget i miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2, og med at strategien på sit overordnede detaljeringsniveau ikke giver anledning til væsentlig negativ påvirkning af miljøet. Vær opmærksom på, at klagefristen for denne afgørelse er den 22. juli 2022.

Høringssvar

Der vil ikke kunne ses høringssvar her på siden, da høringen ske via Viborg Kommunes hjemmeside.

Høringssvar

0 svar