Ny tildelingsmodel til folkeskolerne i Randers Kommune

Høring: Forslag til en ny tildelingsmodel til folkeskolerne i Randers Kommune i høring frem til d. 14. august 2020

Byrådet besluttede den 15. juni 2020 at sende et forslag til en ny tildelingsmodel til folkeskolerne i Randers Kommune i høring.

Følger du nedenstående link, kan du i dokumentet ”Scenarieberegning for en ny tildelingsmodel på skoleområdet i Randers Kommune” læse en beskrivelse af forslaget til den nye tildelingsmodel. Du kan også læse om de økonomiske konsekvenser for alle folkeskolerne i Randers Kommune.

Læs om forslaget til den nye tildelingsmodel til folkeskolerne i Randers Kommune her.

Du kan høre udvalgsformand for skole- og uddannelsesudvalget Steen Bundgaard fortælle om tankerne bag forslaget til den nye tildelingsmodel.

Hør Steen Bundgaard fortælle om forslaget til den nye tildelingsmodel her.

En af de nye ting i tildelingsmodellen er måden, hvorpå der tildeles midler til de elever, som har brug for ekstra hjælp gennem inklusionsindsatser og specialundervisning. Dette kan være lidt teknisk og svært at forstå. Derfor har Index100 lavet en videoforklaring.

Hør om, hvordan midler til specialundervisning og inklusion fordeles her.

Hvis du vil dykke dybere ned i materialet om forslaget til den nye tildelingsmodel, kan du se alle relevante dokumenter på sag nr. 226 på byrådets dagsorden d. 15. juni 2020. Her kan du blandt andet finde en evaluering af Randers Kommunes nuværende tildelingsmodel, tidsplan og et notat om den økonomiske effekt af en ny socioøkonomisk tildeling.

Læs om den politiske behandling af den nye tildelingsmodel her.

Vær opmærksom på, at alle høringssvar løbende vil blive offentliggjort herunder.

Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

13 svar
- Blanketnummer: 6993

Høringssvar ny budgettildelingsmodel

Se vedhæftede høringssvar

MED udvalg ved Havndal Børneby 8970 Havndal
- Blanketnummer: 6991

Høringssvar nye budgettildelingsmodel

Se vedhæftede høringssvar

Skolebestyrelse ved Havndal Børneby 8970 Havndal
- Blanketnummer: 6974

Høringssvar i forbindelse med ny tildelingsmodel

Skolebestyrelsen på Blicherskolen har modtaget, læst og drøftet det tilsendte materiale i forbindelse med ovenstående høring. 

Vi har ikke nogen specifikke bemærkninger til forslaget, men finder overordnet at det umiddelbart virker som en fornuftig løsning for den fremtidige tildelingsmodel.

 

På skolebestyrelsen vegne

Inge Qvortrup, formand

  Skolebestyrelsen, Blicherskolen 8981 Spentrup
  - Blanketnummer: 6951

  Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalget på Hornbæk Skole

  Se vedlagte dokument. 

  Skolebestyrelse og MED udvalg, Hornbæk Skole 8900 Randers C
  - Blanketnummer: 6944

  Skolebestyrelsen på Kristrup Skole

  På bestyrelsesmøde er materialet gennemgået, og umiddelbart finder vi, at det er en god ide at se på fordelingsmodellen. Vi synes dog, det er svært at se, hvilken betydning en ændret tildelingsmodel har for fremtiden. 

  Vi synes ikke, at materialet giver os mulihged for at forstå modellen i tilstrækkeligt omfang til at give et gennemarbejdet svar, og vi har følgende kommentarer og mangler svar på nogle spørgsmål, som fx:

  • Hvorfor afskaffes trappemodellen ift. store klasser, sådan at der ikke længere differentieres mellem klassestørrelser, når klassestørrelsen overstiger 15 elever? Der er stor praktisk og undervisningsmæssig forskel på, om der er 22 eller 28 elever i en klasse, og den foreslåede model vil derfor straffe de skoler, der har store klasser. 
  • Vi synes, der mangler væsentlige elementer ift. udgiftsbehovet til basisundervisning pr. elev. Er der fx medtaget udgiifter til bibliotek, madordning/kantine mv.?
  • Det er ikke beskrevet, at forebyggende indsatser også indgår i midlerne til inklusion
  • Vi mangler information om, hvordan økonomistyring foretages i den nye model. 

  Skolebestyrelsen på Kristrup Skole

   Kristrup Skoles Skolebestyrelse
   - Blanketnummer: 6939

   Høringssvar fra Grønhøjskolen

   Høringssvar fra Grønhøjskolens bestyrelsen vedrørende ny tildelingsmodel

   På Skolebestyrelsesmøde den 17 juni 2020 blev materialet for den nye tildelingsmodel gennemgået og drøftet.

   Skolebestyrelsen ser positivt på den måde Randers Kommune har valgt at gøre det på, og har derfor ingen kommentarer dertil.

    Skolebestyrelsen på Grønhøjskolen 8983 Gjerlev J
    - Blanketnummer: 6938

    Høringssvar vedr. den nye tildelingsmodel på skoleområdet i Randers Kommune

    Til skole- og uddannelsesudvalget

    Randers Kommune

     

    Hermed følger høringssvar vedr. den nye tildelingsmodel på skoleområdet i Randers kommune fra MED-udvalget og skolebestyrelsen på Vestervangsskolen.

    Skolebestyrelsen og MED-udvalget har drøftet og debatteret forslaget.

    Skolebestyrelsen og MED finder, at den nye model er enkel og gennemskuelig. Et fast grundbeløb til en skoleleder og et fast grundbeløb, der dækker én underviser i hver klasse. Det er et valg, der sikrer alle skoler det samme udgangspunkt i forhold til elevtal. Endvidere et beløb, der dækker en enhedstakst til specialelever i specialklasser og på specialskoler, til inklusion på egen skole, til specifikke skoleudgifter og et beløb pr elev over 15 i klasserne. Det er enkelt.

    Skolebestyrelsen og MED drøfter retfærdighedsprincippet meget, men synes, det er svært at gennemskue.

    Men det er positivt, at der endelig er gjort op med budgetterne efter kommunesammenlægningen, at der er nye parametre i forhold til den socioøkonomiske nøgle og at der er taget udgangspunkt i skolernes elevgrundlag af nyere dato og at der efterfølgende løbende laves nye beregninger i forhold til den socioøkonomiske nøgle.

    Skolebestyrelsen og MED finder, at tildelingen af ekstra midler til klasser med et større antal end 15 elever starter meget lavt. Man kunne ønske sig en differentiering som den, vi kender i dag. Bestyrelsen er klar over, at det vil betyde, at beløbene vil tages et andet sted fra i tildelingsmodellen.

    MED-udvalget påpeger, at det kan være problematisk, at man fjerner tildelingen til indskolingensmodellen og i stedet udelukkende tildeler til klasser og til klasser med mange elever. Det betyder ikke, at man nødvendigvis fjernet indskolingssamarbejdet, men man har nu ikke længere besluttet politisk at give særskilt midler til dette.

    Skolebestyrelsen vil gerne give ros for de vedlagte videoer, der er med som bilag til materialet.

    Videoerne er meget informative.

     

     

    På vegne af skolebestyrelsen og MED-udvalget på Vestervangsskolen.

     

     

    Britta Snog                                               Kristian B. Lundsgaard       Elsebeth Andersen

    Formand for skolebestyrelsen                 Næstformand i MED          Skoleleder

     MED-udvalget Vestervangsskolen Skolebestyrelsen samt MED-udvalget Vestervangsskolen 8920 Randers NV
     - Blanketnummer: 6920

     Høringssvar Munkholmskolen

     Høringssvar vedhæftet

     Skolebestyrelsen Munkholmskolen 8870 Langå
     - Blanketnummer: 6585

     Høringssvar MED-udvalget Hobrovejens Skole

     Hermed vedhæftet høringssvar vedr. evt. ny tildelingsmodel på skoleområdet

     MED-udvalget Hobrovejens Skole 8900 Randers C
     - Blanketnummer: 6584

     Høringssvar fra skolebestyrelsen Hobrovejens Skole

     Hermed vedhæftet høringssvar fra skolebestyrelsen på Hobrovejens Skole vedr. evt. ny tildelingsmodel på skoleområdet

     Hobrovejens Skole 8900 Randers C
     - Blanketnummer: 6473

     Høringssvar Asferg Skole

     ...

     Asferg Skole 8990 Fårup
     - Blanketnummer: 6448

     Korshøjskolens skolebestyrelse og MED-udvalg

     Hermed vedhæftes høringssvar fra Korshøjskolens skolebestyrelse og MED-udvalg. 

     Korshøjskolens skolebestyrelse og MED-udvalg 8930 Randers NØ
     - Blanketnummer: 6384

     Skolebestyrelsen og MED på Nørrevangsskolen

     Nørrevangsskolens høringssvar vedr. ny tildelingsmodel på skoleområdet

     Skolebestyrelsen og MED på Nørrevangsskolen 8930 Randers NØ