Parkeringshus i byggefelt F - Sporbyen Scandia

Høringen er afsluttet

Forslag til Lokalplan 722 – Parkeringshus i byggefelt F, Sporbyen Scandia - samt afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Udviklingsudvalget godkendte den 06.05.2021 Forslag til Lokalplan 722 samt afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering til offentlig høring i 4 uger, jf. planlovens § 24.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at anvende den eksisterende bevaringsværdige bygning i byggefelt F til parkering. Derudover giver lokalplanen mulighed for at føre en adgangsvej frem til bygningens vestlige facade.
Den eksisterende Lokalplan 640 for Sporbyen er fortsat gældende idet Lokalplan 722 vil fungere som et supplement til denne, hvor anvendelsen udvides så der kan etableres parkering i bygningen.

Forslag til Lokalplan 722

Miljøvurdering

Udviklingsudvalget har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet.

Klagefristen udløber den 04.06.2021.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

0 svar