Planlægning af Helhedsplan for Over Hornbæk

Høringen er afsluttet

Fordebat: Planlægning af Helhedsplan for Over Hornbæk

Randers Kommune har udarbejdet forslag til planlægningen af en ny bydel i Over Hornbæk.
I løbet af fordebatten har alle mulighed for at komme med forslag og idéer til den kommende planlægning.

Helhedsplanens formål er at synliggøre hvordan Over Hornbæks overordnede struktur for bebyggelse, veje, natur, vandveje og bassiner skal disponeres, inden der laves en mere detaljeret lokalplanlægning.

Helhedsplanens område omfatter et areal der udgør ca. 60 ha. Området i dag er hovedsageligt bestående af landbrugsdrift. Med planlægningen vil området over de kommende år udvikles til en ny bydel med plads til ca. 300 boliger bestående af parcelhuse, rækkehuse, dobbelthuse, senior boliger i 2 etager, samt udlæg af grønne og blå kiler, skovrejsning og rekreative forbindelser.

Helhedsplanen skal sikre de nødvendige sammenhænge med omgivelserne, når der planlægges for store områder. Den nye planlægning har respekt for fællesskab, natur og miljø. Det er ambitionen at skabe en stærk ny bydel med blandede boligformer, og hvor omtanke og respekt for naturen og landskabet er et fælles afsæt for at skabe et levende hverdagsfællesskab.

Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med gode ideer og forslag til arbejdet til planlægningen.

Se fordebathæfte for Helhedsplan Over Hornbæk her

Se forslag til Helhedsplan Over Hornbæk her


Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Borgermøde

Den 29 Juni kl. 17-18 afholdes der borgermøde om planlægningen.
Sted: Laksetorvet 1, Rds. Kommune, mødelokale D.2.58.
Alle er velkomne.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

1 svar
- Blanketnummer: 33749

Planlægning af Helhedsplan for Over Hornbæk

1. På side 44 omtales lokalplan 620 som boligplan for Randers Firma Sport området.

Hertil bemærkes at arealet matr.nr. 6 a alene kan anvendes til kultur- og fritidsformål.

Med henblik på fortsat udvikling af det lokale foreningsliv går vi ud fra at arealet fortsat er reserveret til det oprindelige formål.

2. På side 7 omtales Hornbæk idrætshal som områdets samlingssted for sportsklubben.

Hertil bemærkes at det er en skolehal.

I al beskedenhed kan oplyses at Hornbæk Idræt & KulturCenter, beliggende Gl. Viborgvej 50 er hjemsted/samlingssted for flere end 10 foreninger, med en stor mangfoldighed af aktiverer med muligheder for alle uanset alder og interesser.”

På vegne af 

Hornbæk Idræt & KulturCenter

Hornbæk Sportsforening

Hornbæk Gymnastikforening

Randers Firma-Sport

    Hornbæk Idræt & KulturCenter 8920 Randers NV