Planlægning for Erhvervsområde ved Gl. Århusvej, Ølst - Udvidelse af Nordic Waste

Høringen er afsluttet

Fordebat - Planlægning for Erhvervsområde ved Gl. Århusvej, Ølst – Udvidelse af Nordic Waste

Inden der udarbejdes et forslag for udvidelse af Nordic Waste, har du mulighed for at komme med gode ideer og forslag til arbejdet.
Randers Kommune har igangsat planlægningen for udvidelse af Nordic Waste.

Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag til planlægningen.

Læs fordebathæfte Nordic Waste her

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

2 svar
- Blanketnummer: 15438

nordic waste

Personligt synes jeg det er en dårlig ide, da det ikke pynter på min udsigt.

Når det så er sagt, så vil jeg gerne vide følgende

Hvad er formålet med bygningerne? - vil det give problemer med nedsivning, lugt, støj, skadedyr og lignende

Hvilken fordel har Randers Kommune af det? - Jeg kunne jo se, at der var en fordel i, at man udviklede området til noget rekreativt
og genopbyggede det, som det oprindeligt var planlagt. 

Er det bare en kortsigtet bygning, og er der en plan at fjerne bygningerne igen - sætter Nordic Waste penge af til det?

Derudover synes jeg det er trist set i forhold til den biodiversitet, der er ved at udvikle sig i området. Da jeg flyttede til 
i 1999, var det meget småt med fugle og småddyr, men der har gennem de sidste år været en god udvikling mht til planter, der er kommet mange
fugle til - faktisk er jeg inden for det sidste år set fiskehejre, og der er også kommet ugler til inden for de sidste par år,
en masse forskellige småfulge og pindsvin er blevet hyppigere.

Mange borgere er gennem de sidste år begyndt at anvende området rekreativt og specielt efter Corona, og det mener jeg man skal dyrke
- specielt set i lyset af, hvor hvor godt det går Randers med salg af byggegrunde og beliggenhed tæt på Århus/Favrskov

Desuden vil jeg stille mig uforstående overfor en ændring, for hvorfor må jeg så ikke plante træer på min grund pga af alle disse 
beskyttelseslinier, hvis Nordic Waste må opføre noget, som på ingen måde gavner miljøet.

Desuden er der gået byggeaktiviteter i gang på grunden - er det dem Nordic Waste søger tilladelse til, eller er det 'noget' andet?

Har miljøstyrelsen/naturfredningsforeningen været ind over?

  hanne jakobsen 8940 Randers SV
  - Blanketnummer: 15436

  Miljøstyrelsens bemærkninger til Erhvervsområde ved Ølst, Nordic Waste

  Miljøstyrelsens bemærkninger til Erhvervsområde ved Ølst, Nordic Waste - Randers kommune (MST Id nr.: 3400791)

  Miljøstyrelsens bemærkninger til Erhvervsområde ved Ølst, Nordic Waste - Randers kommune

   

  Miljøstyrelsen har modtaget overnævnte debatoplæg. Det fremgår, at dele af planområdet er udlagt som: værdifulde geologiske områder, bevaringsværdigt landskab, naturbeskyttelsesområde og lavbundsareal.

  Husk, et kommende kommuneplantillæg skal indeholde en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

  Oplægget kan således potentielt være i konflikt med de nationale interesser, jf. ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen 2018”.

  Miljøstyrelsen forventer, at disse forhold bliver behandlet i kommunens videre planproces og har dermed ikke yderligere bemærkninger på nuværende tidspunkt.

   

  Miljø- og Fødevareministeriet

  Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

   

   Miljøstyrelsen 5000 Odense C