Planlægning for udvidelse af Cold Hand Winery - fordebat

Høringen er afsluttet

Høring: Fordebat - Planlægning for udvidelse af Cold Hand Winery

Inden der udarbejdes et forslag for en udvidelse af Cold Hand Winery, med nye bygninger til bl.a. hotel, restaurant m.m., har du mulighed for at komme med gode ideer og forslag til arbejdet.

Randers Kommune har igangsat planlægningen for en udvidelse af Cold Hand Winery.
Cold Hand Winery ønsker, at foretage en udvidelse på Haversmosevej 21, Læsten, 8920 Randers NV.
Der er tale om en større udvidelser af Cold Hand Winery med nye bygninger til butik, selskabslokaler, køkken, restaurant, hotel eller bed and breakfast og produktionsbygninger.
Nye produktionsbygninger på ca. 1.200 m², i 1-2 etager, tænkes opført i træ. Imod syd ønskes opført en mindre restaurant (30-40 pers.) og et hotel med plads til max. 50 overnattende gæster. Hotellet tænkes også opført i træ, i op til 3 etager.

De nye besøgs- og oplevelsesfaciliteter ønskes etableret på arealerne syd-vest for produktionsområdet, hvor der er mulighed for at både bygninger, beplantning og natur kan forme en harmonisk sammenhæng.

Hele projektet tænkes at skulle udføres så bæredygtigt som muligt – både med hensyn til byggematerialer (lokalt træ) / opvarmning/ elforsyning/ vandforbrug/ rodzoneanlæg osv.

Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med idéer og forslag til planlægningen.


Se fordebat Planlægning for udvidelse af Cold Hand Winery her

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

0 svar