Planstrategi 2022 - Randers Kommune i vækst

Byrådet har vedtaget en ny planstrategi, der nu er offentlig fremlagt.

Planstrategi 2022 bygger videre på de overordnede linjer og mål, som byrådet har arbejdet med gennem flere byrådsperioder. Byrådets mål er ambitiøse, og med fokus på at skabe den bedste kommune for borgere og erhvervsliv samt gøre det let at leve bæredygtigt.

 Planstrategien indeholder følgende temaer:

  • Randers Kommune i en større sammenhæng
  • Storbyen Randers som lokomotiv
  • Byudvikling med kvalitet
  • Det gode liv i landdistrikterne
  • Det åbne land

Planstrategien sætter nogle langsigtede mål for udviklingen og en række konkrete handlinger, som enten skal indarbejdes i kommuneplanen i form af temarevisioner, en fuld revision eller i andre projekter. De konkrete handlinger rummer også overordnede strategiske planer, der kan danne grundlag for planlægning og udvikling. Planstrategien er også byrådets strategi for lokal Agenda 21, der beskriver, hvordan planlægning og byudvikling arbejder med bæredygtighed, klima og miljø.

Byrådet har med vedtagelse af planstrategien også besluttet, at kommuneplanen efterfølgende skal revideres som en række temarevisioner samt en fuld revision inden 2025.

Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med ændringsforslag og ideer til, hvordan Planstrategien kan opfyldes. Efter offentlighedsfasen vil byrådet tage stilling til de indkomne ideer.

Læs Planstrategien her

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

0 svar