Planstrategi 2022 - Randers Kommune i vækst

Høringen er afsluttet

Byrådet har vedtaget en ny planstrategi, der nu er offentlig fremlagt.

Planstrategi 2022 bygger videre på de overordnede linjer og mål, som byrådet har arbejdet med gennem flere byrådsperioder. Byrådets mål er ambitiøse, og med fokus på at skabe den bedste kommune for borgere og erhvervsliv samt gøre det let at leve bæredygtigt.

 Planstrategien indeholder følgende temaer:

 • Randers Kommune i en større sammenhæng
 • Storbyen Randers som lokomotiv
 • Byudvikling med kvalitet
 • Det gode liv i landdistrikterne
 • Det åbne land

Planstrategien sætter nogle langsigtede mål for udviklingen og en række konkrete handlinger, som enten skal indarbejdes i kommuneplanen i form af temarevisioner, en fuld revision eller i andre projekter. De konkrete handlinger rummer også overordnede strategiske planer, der kan danne grundlag for planlægning og udvikling. Planstrategien er også byrådets strategi for lokal Agenda 21, der beskriver, hvordan planlægning og byudvikling arbejder med bæredygtighed, klima og miljø.

Byrådet har med vedtagelse af planstrategien også besluttet, at kommuneplanen efterfølgende skal revideres som en række temarevisioner samt en fuld revision inden 2025.

Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med ændringsforslag og ideer til, hvordan Planstrategien kan opfyldes. Efter offentlighedsfasen vil byrådet tage stilling til de indkomne ideer.

Borgermøde

Der er borgermøde om Planstrategi 2022 tirsdag den 8. november 2022 kl. 16.30 i Arena Randers. Kom og få mere at vide om planstrategien og få svar på dine spørgsmål. Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig.

Læs Planstrategien her

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

5 svar
- Blanketnummer: 39438

Høringssvar fra Beredskab & Sikkerhed

Beredskab & Sikkerhed har med interesse læst Randers Kommunes Planstrategi 2022. Beredskab & Sikkerhed hæfter sig ved, at Randers Kommune er i vækst. Med væksten følger, at trygheden for borgere og virksomheder skal følge med.

Med udvikling af Randers Kommune følger en række øgede krav til redningsberedskabet.

Et øget antal af borgere samt mere erhverv vil være med til at øge antallet af udrykninger for Beredskab & Sikkerhed. Samtidig er den fysiske udtrækning som følge af at blandt andet Storranders vokser, ligeledes med til at presse udrykningstiderne til nye områder. Ligeledes vil udbygning af mindre byer udenfor Randers også føre til en anden profil for udrykninger i Randers Kommune.

Endelig betyder den grønne omstilling, at der etableres nye former for virksomhedstyper (fx PtX Anlæg), som tilsvarende stiller krav til både forebyggende byggesagsbehandling og den operative indsats og materiel, i tilfælde af hændelser på virksomhederne.

Beredskab & Sikkerhed ser derfor frem til at fortsætte det gode samarbejde med Randers Kommune, således at vi i fællesskab kan planlægge, hvordan vi fortsat sikre tryghed for borgere og virksomheder i Randers Kommune.

  Beredskab & Sikkerhed 8900 Randers C
  - Blanketnummer: 39102

  HVORFOR BLIVER KOMMUNEN VED MED AT STAVNSBINDE BORGERNE

  Det er mig en gåde, hvorfor kommunen den enegang efter den anden,  bare sætter ting i gang, UDEN at lave et ordentligt forarbejde.

  Der bliver simpelthen IKKE taget hensyn til andet jer selv, I STAVNSBINDER borgere, det enen sted efter det andet og skynder jer at gemme jer.

  der er INGEN af JER i flertallet der tager konsekvensen af jeres sager.

  ALT hvad der sker i kommunen er blevet til prestigesager, få nu for pokker da gjort tingen i den rigtige rækkefølge.

  I er i gang med at sætte byen FULDSTÆNDIG i stå, det kan I ikke være bekendt.

  Fra endnu en stavnsbundet borger.

  Johnny Schultz

  Udbyhøjvej 229 

  8930 Randers NØ

   Johnny Schultz 8930 Randers NØ
   - Blanketnummer: 38058

   Til Randers Kommune, stiftets bemærkninger til planstrategi 2022 - Randers

   Se vedhæftede

   Aarhus Stiftsøvrighed 8000 Aarhus C
   - Blanketnummer: 37638

   Vejdirektoratets bemærkninger til Randers Kommunes Planstrategi 2022

   Vedhæftet er Vejdirektoratets bemærkninger til Randers Kommunes forslag til Planstrategi 2022

   Vejdirektoratet, Planlægning og Myndighed Aalborg 9220 Aalborg Øst
   - Blanketnummer: 37183

   Udbyhøj

   Høringsvar til kommuneplan

   Udbyhøj og Udbyhøj havn har et utrolig stort potentiale i at blive et endnu større og mere attraktivt udflugtmål og turistmål end det er i dag.

   Naturelskere, uanset om de kommer med båd, bil eller bor i området, valfarter de herud om sommeren, noget som kommunen selv påpeger gang på gang. Men hvis ikke helhedsplanen for havnen, som blev udfærdiget i 2021 bliver effektiviseret, står det hele bare i stampe.

   Lokalplaner for området er gamle og forældede og hvis ikke der bliver revideret i dem sker der ikke noget udvikling. Ved forespørgsel om køb af areal til udstykning, på en mark midt i byen, blev der sagt fra forvaltningen, at det er særlig værdifuld landbrugsjord, selv om ejer var villig til at sælge. Og når man så i planerne om udstykning til solcellepark kan læse, at jorden er meget sandet og ikke egnet til beplantning. Ja så undres man.

   Det har taget kommunen over 10 år at finde en pris på arealet på havnen til ferieboliger. Noget som ville kunne tiltrække flere mennesker herud til vores dejlige område, og der har været flere mulige købere.

   Sommerhusområdet trænger også i stor stil til at blive udvidet. Så husene i byen ikke fortsat bliver solgt til sommerhuse, fordi der mangler på grunde.

   Ældreboliger/lejeboliger på kommunens grund midt i byen. Så der stadig er mulighed for at blive boende i byen, når parcelhuset bliver for stort. Eller unge mennesker har mulighed får at blive i området når de flytter hjemmefra.

   Alt dette skal der til, for at vi måske skal gøre os forhåbninger om en dagligvarebutik, der som minimum har åben om sommeren. Der er afsat plads i havnens helhedsplan til butik og som vores gæster efterspørger. 

   Vi savner i den grad, at kommunen begynder at effektiviserer lokalplaner og helhedsplaner og ikke bare roser området.

   Mvh Kim Møller

    

    Kim Møller 8970 Havndal