Sporbyen Scandia, Engkvarteret

Høringen er afsluttet

Forslag til Lokalplan 718 samt afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering/miljørapport

Udviklingsudvalget godkendte den 27.05.2021 Forslag til Lokalplan 718 med afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering/miljøkonsekvensrapport til offentlig høring i 4 uger, jf. planlovens § 24.

Planforslaget omfatter et areal på ca. 3,5 ha som er beliggende mellem Sporparken og Toldbodgade. Området er i dag omfattet af Lokalplan 640 som omfatter hele Sporbyen. Ændringerne i forhold til den gældende lokalplan vedrører anvendelse, bebyggelsesstruktur og parkering.

Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål i form af 24.000m2 etageboliger som 12 sammensatte punkthuse i 3 til 7 etager. Derudover giver lokalplanen mulighed for at etablere tilhørende parkering på terræn.

I forslag til lokalplan er der stor fokus på landskabet mellem husene, som bliver et gennemgående element i området. Der er derfor indarbejdet bestemmelser om beplantning og landskab.

Læs forslag til Lokalplan 718 her

Miljøvurdering

Udviklingsudvalget har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet.

Klagefristen udløber den 01.07.2021.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

7 svar
- Blanketnummer: 15234

Indsigelse mod lokalplan 718.

Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan 718.

Sporbyen Scandia blev i den oprindelige form, og i lokalplan 640, på hjemmeside og på diverse møder præsenteret som en ny ”by i byen” med kultur, aktiviteter, oplevelser, grønne områder, mulighed for fællesskab mm.

Foreløbig er det blevet til at bygge mange lejligheder, fortsat ingen fælles opholdsområder, ingen grønne områder, ingen legepladser, blot en stor byggeplads med en masse ledige lejligheder. Hvor de børn, som allerede bor der udelukkende kan lege på parkeringspladserne.

Der er i Sporbyen masser af ledige boliger.

Det har ikke været muligt at sælge Parkkvarteret som ejerlejligheder, som oprindeligt planlagt. Disse lejes nu ud, alt imens næste blok bygges.

De nu færdige ejerlejligheder i den anden ende af Sporbyen kniber det med at få solgt, så en del nu må udlejes.

Andelsboligerne kniber det med at få solgt, så en del nu må udlejes.

Toghavegården med 127 lejelejligheder oplever et stort gennemtræk af beboere. Pt er 14 boliger ledige.

Væksthuset, som er under opførelse kommer til at rumme 72 lejelejligheder.

Enghusene, 2 højhuse, er under opførelse og rummer 96 lejelejligheder.

Området skulle være en blanding af ejerboliger, andelsboliger og lejeboliger, men foreløbigt må man konkludere at det er meget vanskeligt at sælge boliger i området. Og at der er noget gennemtræk i lejeboligerne.

Og nu er der så planer om endnu flere lejligheder. Man kan frygte at Sporbyen bliver en spøgelsesby med tomme boliger og et fortsat gennemtræk af beboere.

Så i stedet for at bygge flere boliger, så brug arealet til glæde for de beboere, som allerede er flyttet ind. Det vil måske også muliggøre et salg af de boliger, som ikke pt kan sælges.

Området bliver tæt bebygget med høje huse, hvilket jo også anerkendes i lokalplanforslaget:

De foreslåede boliger vil ”sløre højhusenes effekt som landmarks idet den øvrige bebyggelse bliver højere og mere massiv.”

”Samtidig indgår lokalplanområdet visuelt i sammenhæng med kysten. Bebyggelsen ligger som en markant bebyggelse set fra kysten og idet punkthusene ligger forskudt vil den opleves med en mere massiv profil end bebyggelsen i lokalplan 640.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan 718.

Sporbyen Scandia blev i den oprindelige form, og i lokalplan 640, på hjemmeside og på diverse møder præsenteret som en ny ”by i byen” med kultur, aktiviteter, oplevelser, grønne områder, mulighed for fællesskab mm.

Foreløbig er det blevet til at bygge mange lejligheder, fortsat ingen fælles opholdsområder, ingen grønne områder, ingen legepladser, blot en stor byggeplads med en masse ledige lejligheder. Hvor de børn, som allerede bor der udelukkende kan lege på parkeringspladserne.

Der er i Sporbyen masser af ledige boliger.

Det har ikke været muligt at sælge Parkkvarteret som ejerlejligheder, som oprindeligt planlagt. Disse lejes nu ud, alt imens næste blok bygges.

De nu færdige ejerlejligheder i den anden ende af Sporbyen kniber det med at få solgt, så en del nu må udlejes.

Andelsboligerne kniber det med at få solgt, så en del nu må udlejes.

Toghavegården med 127 lejelejligheder oplever et stort gennemtræk af beboere. Pt er 14 boliger ledige.

Væksthuset, som er under opførelse kommer til at rumme 72 lejelejligheder.

Enghusene, 2 højhuse, er under opførelse og rummer 96 lejelejligheder.

Området skulle være en blanding af ejerboliger, andelsboliger og lejeboliger, men foreløbigt må man konkludere at det er meget vanskeligt at sælge boliger i området. Og at der er noget gennemtræk i lejeboligerne.

Og nu er der så planer om endnu flere lejligheder. Man kan frygte at Sporbyen bliver en spøgelsesby med tomme boliger og et fortsat gennemtræk af beboere.

Så i stedet for at bygge flere boliger, så brug arealet til glæde for de beboere, som allerede er flyttet ind. Det vil måske også muliggøre et salg af de boliger, som ikke pt kan sælges.

Området bliver tæt bebygget med høje huse, hvilket jo også anerkendes i lokalplanforslaget:

De foreslåede boliger vil ”sløre højhusenes effekt som landmarks idet den øvrige bebyggelse bliver højere og mere massiv.”

”Samtidig indgår lokalplanområdet visuelt i sammenhæng med kysten. Bebyggelsen ligger som en markant bebyggelse set fra kysten og idet punkthusene ligger forskudt vil den opleves med en mere massiv profil end bebyggelsen i lokalplan 640.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jannie Sølvstrøm Jensen 8930 Randers NØ
  - Blanketnummer: 14909

  Ingen højhuse lige foran de nyopførte boliger

  Det er bekymrende, at man fra kommunens side vil tillade at der bygges højhuse i op til 7 etager umiddelbart foran de nybyggede boliger på Scandiasporet, som er i 2-3 etager. Disse boliger er opført ud fra en lokalplan, som dikterede, at man ville have væsentligt lavere bebyggelse i Aktivitesmekkaet og Engkvarteret. Man må og skal kunne stole på, at vores lokalpolitikere ikke laver nye lokalplaner, som ødelægger lysindfald og udsigt for beboere inden et kvarter overhovedet er færdigbygget. Da alle lejligheder har adgang til tagterasser er det samtlige beboere i det eksisterende  byggeri, som får væsentlig gene af højhusene.

  At den eksisterende lokalplan ikke har kunnet realiseret på ganske kort tid, kan ikke berettige til, at man indfører en ny lokalplan, som er til væsentlig gene for de nuværende bygherrer og beboere. Se tiden an, der er opsving på vej, så der kommer et attraktivt erhvervs- og kulturliv, frem for tomme boliger.

   

   

   Helle Weltz 8930 Randers NØ
   - Blanketnummer: 14873

   Sporbyen

   Hej.

   Vi kan se der bygges bygges og bygges men meget står tomt....så vi opfordrer til genovervejelse af endnu en masse højhuse.

   Området er forsømt på fællesskab og grønne tiltag. 

   Skal der bygges så tænk udsigt for de eksisterende ejendomme, natur og miljø ind.

   Ikke flere højhuse. Tak 🙏

    

    Brita Richelsen 8930 Randers NØ
    - Blanketnummer: 14841

    For højt byggeri Enghavekvarteret

    Op til 7 etager i Enghavekvarteret er et problem hvis de højeste placeres tættest på Scandiasporet. Scandiasporet som har udsyn til Toldbodgade er i 5 etager, og i forvejen rejses der to højhuse i forlængelse af den gamle administrationsbygning. 
    Hvis Enghavekvarterets bygninger, som ligger tættest på Scandiasporet, kan bygges så de ikke er væsentligt højere, vil det være positivt. 

     Torben Svinth Lindner 8930 Randers NØ
     - Blanketnummer: 14832

     Høringssvar Engkvarteret

     Er meget imod endnu flere bygninger, og især at højhuset på 7 etager skal ligge ud for de i forvejen bebyggede områder. Det var ikke det vi blev lovet, da vi flyttede her ud. Nu må vi snart have nogle grønne områder. Eller finde et andet sted at bo, der er rigtig mange der flytter her fra igen.

      Bodil Lillian Nielsen 8930 Randers NØ
      - Blanketnummer: 14722

      Bekymring vedrørende 7 etager og lysindfald

      3 - 7 etager i Enghavekvarteret er som sådan ikke et problem såfremt der tages hensyn til placering af 7 etagers punkthuse i forhold til eksisterende byggeri på Scandiasporet.

      Det formodes at der tages hensyn til eksisterende beboere så deres lysindfald i boliger ikke foringes i forhold til gældende Bygningsreglerment BR18.

       Kenneth Nielsen 8930 Randers NØ
       - Blanketnummer: 14703

       Protesterer mod at bygge i 3 - 7 etager

       Jeg vil gerne protestere mod at der bygges i 3 - 7 etager. Det vil ikke genere mig og min udsigt, MEN det vil genere alle de som bor i Scandiasporet 9A, 9B, 9C, 11A, 11B, 11C, 11D og 11E, som jo er den blok der er tættest på og vender ned mod området hvor der skal bygges iflg. Lokalplan 718.

        Bjarne Schmücker 8930 Randers NØ