Strategi og aftale for psykiatri- og udsatteområdet

Høringen er afsluttet

Udkast til strategi og aftale for psykiatri- og udsatteområdet sendes hermed i høring.

Der er udarbejdet en strategi og aftale for psykiatri- og udsatteområdet, der beskriver de overordnede pejlemærker og sætter retningen for udviklingen af indsatsen på psykiatri- og udsatteområdet i de kommende år.

Randers Kommunes strategi og aftale for psykiatri- og udsatteområdet henvender sig til borgere i Randers Kommune, som er socialt udsatte og/eller har en psykisk sårbarhed. Strategien henvender sig ligeledes til pårørende, samarbejdspartnere samt medarbejdere og ledere i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte.

Strategi og aftale for psykiatri- og udsatteområdet indeholder otte indsatsområder, der vil blive arbejdet med i Randers Kommune i de kommende år. Indholdet i indsatsområderne bygger på input fra borgere, pårørende, medarbejdere og frivillige foreninger. På den baggrund er der nu udarbejdet et høringsudkast til en ny strategi og aftale for psykiatri- og udsatteområdet.

Læs udkastet til strategi og aftale for psykiatri- og udsatteområdet.

Høringssvar

0 svar