Teknisk anlæg til klimatilpasning på Justesens Plæne i Randers

Høringen er afsluttet

Fordebat - Planlægning af klimatilpasning på Justesens Plæne

Inden der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg for et teknisk anlæg til klimatilpasning på Justesens Plæne i Randers, har du mulighed for at komme med gode ideer og forslag til arbejdet.

Randers Kommune påtænker, at begynde planlægningen for et klimatilpasningsprojekt på Justesens Plæne. Projektet er en del af udviklingsplanen for Flodbyen Randers. Projektet bliver i Udviklingsplanen kaldt ”Tidevandsparken” og skal løse flere opgaver. Der anlægges dels et dige, der skal beskytte dele af Randers by mod oversvømmelser fra Gudenåen, og dels etableres der et område til håndtering af overfladevand fra Randers by. Samtidig giver anlæggene mulighed for at udnytte området til andre formål, når ikke det anvendes til klimatilpasning.

Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag til planlægningen.

Se fordebat Klimatilpasning på Justesens Plæne her

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

9 svar
- Blanketnummer: 20834

Sikre adgangen til natur og aktivitet

Her i familien foreslår vi at gøre området endnu mere attraktivt for aktivitet og udflugt. Rigeligt med bord og bænke så det kan være et familieudflugtssted, og lad være med at gemme dem bag hegn, som ved naturskolen. 

Behold broen til kano og kajakker og skab mulighed for aflæsning af kano/Kajakker. Gudenåen er et kæmpeaktiv for Randers - vi skal gøre det nemmere for alle at bruge den med dagsudlejning af kano/kajakker/sup's mv. Man behøver ikke at kunne parkere der - man skal bare kunne læsse af/på. 

Fastholde akivitetsmulighederne, volleybane, små boldbaner, udendørs akvitetsredskaber for både børn og voksne. Fint at bevare en åben plads til arrangementer og at bevare stien langs vandet, men med god belysning. Ny toiletbygning og godt med lukkede skraldeskande, så det er let at holde området rent.

  P Jørgensen 8930 Randers NØ
  - Blanketnummer: 20723

  Miljøstyrelsens bemærkninger til klimatilpasning på Justesens Plæne.

  Miljøstyrelsen har modtaget debatoplæg om teknisk anlæg til klimatilpasning på Justesens Plæne i Randers.
  Dele af det berørte område er udlagt som lavbundsareal, økologisk forbindelse og bevaringsværdigt landskab. Oplægget kan således potentielt være i konflikt med de nationale interesser, jf. ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen 2018”.
  Miljøstyrelsen forventer, at ovennævnte forhold bliver behandlet i kommunens videre planproces og har dermed ikke yderligere bemærkninger på nuværende tidspunkt.
  Bemærk endvidere - et kommende kommuneplantillæg skal altid indeholde en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

   Miljøstyrelsen 5000 Odense C
   - Blanketnummer: 20335

   Justesens p-plads

   Jeg synes, at ca 2/3 af plænen bør udlægges til parkering, tilgengæld for en bilfri midtby (bortset fra nødvendig varekørsel, handicap osv.) Plænen grænser allerede op til en af de mest trafikbelastede veje i Danmark. Den sidste 1/3 ca., (tættest åen), kan passende bevare sin rekreative staatus, og blive møbleret med de (helt kiksede) siddeanordninger, som Erik Menveds plads og Houmeden, lige nu er blevet skændet af. Så  skal bænkene naturligvis tilbage omkring Helligåndshuset, og gerne endnu flere steder i gågadesystemet

    Steffen Wyke 8900 Randers C
    - Blanketnummer: 20313

    Dejligt projekt - men få dog fjernet det elendige skur ved Blå Bro!!

    Det er en vældig flot plan for forskønnelse af Justesens Plæne - og det skal nok blive til stor fornøjelse for borgere og turister.

    -  Men! I glemmer den kedelige dagligdag bag de smukke plancher og idéoplæg: Få dog først og fremmest ryddet det elendige, grimme skur fjernet. Det står lige midt i synsfeltet, hvor INGEN kan overse det. Men Kommunens egne folk har lykkedes med at ignoerere det i snart 10 år.

    Så før I starter med alt det andet, sikkert meget sjovere - få nu ryddet op!

     

     søren christensen 8900 Randers C
     - Blanketnummer: 20205

     Forslag til anlæg

     Inspireret af de flotte trapper som er lavet hochwasserschutz i Hamburg havn foreslår jeg at der etableres trapper og siddepladser som en del af højvandsdiget. Så kan folk bevæge sig på langs af arealet både nendenfor og ovenfor trapperne og de kan bruges som siddepladser til koncerter og forestillinger og trænings redskab.  Se meerart.de/hochwasserschutz-mit-stil/

     Ellen Kathrine Bisgaard 8920 Randers NV
     - Blanketnummer: 20190

     Justesens plæne

     Hejsa. Jeg er en af arrangørene af www.påplænen.dk som laver den store fest på plænen i Randersugen. Og vi syntes det ville være virkelig ærligt hvis den ikke kan bruges til dette i fremtiden. 

     Det er simpelthen den bedste plads i byen lige imellem vand, by og liv. Og folk elsker at bruge den plads til lige netop koncerter og lign. Den er også med til at holde gang i midtbyen hvergang der er arrangementer på den.

     Jeg er helt med på at der skal laves et dige, men kunne vi så ikke nøjes med at lave det eller som et minimum tænke en festplads ind i den nye opbygning. Vi havde sidste år en rigtig god fest på plænen og det håber vi på at vi kan mange år frem i tiden.

     mvh

     Søren Schack Hansen

      Søren schack hansen 8960 Randers SØ
      - Blanketnummer: 20185

      Skatepark lavet nedsænket som eks. I Lyon

      Etablere en moderne skatepark som kan nedsænkes og være plan med plænen. 

      Vil kunne fyldes med vand ved oversvømmelse  

      Samtidig vil det give et aktivt miljø i området til gavn for store og små, og samtidig trække folk mod midtbyen. 
       

      Derudover vil det fjerne støj fra Jens Otto Krags plads og samtidig bringe Randers på niveau med andre byer som har lignende flotte anlæg. 
       

      Byen har brug for attraktive by rum med aktivitet, hvilket dette vil kunne bidrage aktivt med. 

       T. Krogh 8900 Randers C
       - Blanketnummer: 20184

       Fond en anden lokation

       Det er trist at man vil stjæle endnu er natur område fra sine borgere 😓

       først må vi ikke få sindsro ved at gå fredeligt og sikkert i Fussingø og nu skal den lokale forsamlingsplæne omlægges til vådområde🙈 

       hvor skal alle skoleklasserne være til afslutningen? 
       hvor skal der holdes koncert til Randers ugen? 

       justesens plæne rummer årligt mange forskellige arrangementer, som vil være et tab for befolkningen, for kulturlivet og for vores image som by. 
        

       der ligger mange marker ved det gamle dige som kunne opkøbes og omlægges til dette formål, så må simpelthen konkludere at det handler om penge 😬 og at det simpelthen er billigere at tage jord man allerede har og smadre den kultur der allerede er opbygge på dette historiske sted 😳 

        

        

        Marie Theresa Skov Jensen 8920 Randers NV
        - Blanketnummer: 20175

        Udnyttelse af justesens plæne til rekreative formål

        En genial og oplagt måde at benytte dele af arealet på er ved at lave beton bassin der kan håndtere overflade vandet eller for høje vandstande og lade nogle beton eksperter som Pivotech eller FSB beton forme asfalten så det kan bruges som skatepark når der ikke er for meget vand - det er gjort med stor succes i andre byer.

        Placeringen vil også genere et minimalt antal borgere samtidig med enormt mange vil havde nem adgang til arealet som med garanti vil tiltrække mange børn, unge og familier fremover.

         Bjarke Havmand Nordentoft 8920 Randers NV