Udkast til Beskæftigelsesplan 2022

Høringen er afsluttet

Høring: Forvaltningen har udarbejdet et udkast til Randers Kommunes Beskæftigelsesplan for 2022, som du nu har mulighed for at komme med kommentarer til.

Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver det kommende års beskæftigelsesindsats. Forvaltningen har derfor udarbejdet et udkast til Randers Kommunes Beskæftigelsesplan for 2022, som du nu har mulighed for at komme med kommentarer til.

Beskæftigelsesplanen indeholder de overordnede rammer for beskæftigelsesindsatsen og en beskrivelse af de metoder og indsatser, som Jobcenter Randers vil benytte i 2022.

Retningsgivende for beskæftigelsesindsatsen er byrådets vision og beskæftigelsesministerens fem mål for beskæftigelsesindsatsen, de såkaldte ministermål. Ministermålene udtrykker de nationale prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen og er vejledende for kommunerne.

Der er vedtaget en ny helhedsplan for de udsatte boligområder i Nordbyen, hvori indgår en beskæftigelsesrettet indsats. Beskæftigelsesplan 2022 indeholder derfor et afsnit om beskæftigelsesindsatsen i de udsatte boligområder.

Den færdige beskæftigelsesplan vil indeholde en række mål for beskæftigelsesindsatsen i 2022. Målene er ikke med i det fremlagte udkast til Beskæftigelsesplan 2022, da målene først fastsættes umiddelbart før den politiske godkendelse af beskæftigelsesplanen.

Se udkast til Beskæftigelsesplan 2022.

Høringssvar

1 svar
- Blanketnummer: 18191

Høringssvar til beskæftigelsesplanen fra FH Randers

FH Randers har gennemgået udkastet til beskæftigelsesplan 2022 i Randers Kommune.

Først vil vi gerne anerkende den samlede plan for at forsøge at beskrive en sammenhængende og helhedsorienteret plan for et meget mangfoldigt område, der skal favne mange forskellige indsatser og mange forskellige borgere med vidt forskellige udgangspunkter.

Vi konstaterer med glæde, at der er prioriteres et godt og konstruktivt samarbejde med de forskellige parter herunder også a-kasserne.

Som det fremgår af planen, er beskæftigelsesområdet klart den største post i det samlede nettobudget og et vigtigt område i forhold til den samlede produktion og udvikling i Randers Kommune.

Derfor er planens fokus på uddannelse og opkvalificering også vigtigt, hvis der skal sikres hænder, som kan modsvare udviklingen på arbejdsmarkedet.

Vi savner dog, at planen nævner revalidering som mulighed i forhold til at sikre beskæftigelse til borgere med forskellige udfordringer.

Revalidering er en af de allermest meningsgivende og effektive beskæftigelsesindsatser. Succesraten er langt højere end ved andre indsatser, og hjælper rigtig mange i langvarig beskæftigelse efterfølgende.

Venlig hilsen

Leif Plauborg
Formand
FH Randers

    FH Randers 8920 Randers NV